Tập trung kiểm toán tập đoàn, ngân hàng

Lan Nguyễn

KTNN năm 2013  sẽ tăng cường kiểm toán các tập đoàn kinh tế, các Ngân hàng thương mại...

Đó là kế hoạch định hướng kiểm toán năm 2013 được Ban lãnh đạo KTNN đưa ra trong buổi họp báo công bố “Kế hoạch kiểm toán năm 2013” diễn ra sáng 21/12.

Tại buổi họp báo, ông Lê Minh Khái, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước cho biết: sang năm tới quy mô các cuộc kiểm toán sẽ lớn hơn do đối tượng kiểm toán năm tới là các địa phương, tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng có quy mô thu chi ngân sách lớn và sử dụng tín dụng lớn từ ngân sách.

Năm 2013 KTNN sẽ thực hiện kiểm toán ở 143 đầu mối: trong đó có16 Bộ ngành, 34 Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, 25 dự án đầu tư, 4 ngân hàng thương mại, 28 doanh nghiệp và NHTM nhà nước; 12 đầu mối kiểm toán thuộc Bộ Quốc phòng, 10 đầu mối thuộc lĩnh vực an ninh…

Tập trung kiểm toán tập đoàn, ngân hàng - ảnh 1
KTNN năm 2013 sẽ tập trung vào những vấn đề  đang được Quốc hội, Chính phủ và dư luận xã hội quan tâm .

Theo đó, KTNN năm 2013  sẽ tăng cường kiểm toán các đối tượng liên quan đến tái cơ cấu nền kinh tế, đặc biệt là các dự án, công trình liên quan đến tái cấu trúc đầu tư công; tập trung kiểm toán các tập đoàn kinh tế, các Ngân hàng thương mại để phục vụ cho tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh, thực hiện kiểm toán cuốn chiếu tất cả các tập đoàn, Ngân hàng thương mại trong giao đoạn từ năm 2013-2015.

Cũng tại buổi họp báo, ông Bùi Đặng Dũng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội cho rằng: Việc báo cáo kiểm toán nhà nước trong năm qua còn chậm trễ so với tổng số cuộc kiểm toán đã tiến hành. Trong năm tới, (KTNN) cần tiếp tục theo dõi việc thực hiện các kết luận của KTNN để đảm bảo tính nghiêm minh trong các kết luận của kiểm toán.

 Theo kết quả báo cáo, năm 2012, toàn ngành đã tập trung thực hiện 160/161 cuộc kiểm toán (ngoại trừ cuộc kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN năm 2011 theo dự kiến sẽ được triển khai vào 01/2013), con số này đạt 99,4% kế hoạch kiểm toán năm 2012 và KTNN đã phát hành 98 báo cáo kiểm toán. Tổng hợp kết quả kiểm toán từ các báo cáo kiểm toán đã phát hành, KTNN kiến nghị xử phạt tài chính là 9.089,4 tỷ đồng.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet