Tây Ninh thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 6

Phương Nam

Ngày 18/10, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII) của Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu được ông Trần Lưu Quang, Bí thu tỉnh uỷ Tây Ninh thông tin về kết quả của Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII) của Đảng.

Các nội dung được các đại biểu thảo luận và cho ý kiến gồm: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; đề án “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới”.

Bí thu tỉnh uỷ Tây Ninh  Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Báo Tây Ninh)

Đề án “Về công tác dân số trong tình hình mới”; đề án “Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập”; đề án “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; về công tác cán bộ…

Ngoài ra, trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu còn được Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện 4 nhóm giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua; một số định hướng lớn trong thời gian tới.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet