Tây Ninh tổ chức Hội nghị quán triệt NQ Đại hội XII

PV

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, nhiều địa phương trên toàn quốc đã xây dựng, ban hành chương trình hành động với việc xác định trọng tâm cụ thể về phát triển KT-XH.

Vừa qua,  Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đồng thời thông qua chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Đảng tại Đại hội lần thứ XII.

Sau khi nghe quán triệt những vấn đề cốt lõi của Nghị quyết ĐH lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh, các đại biểu tham dự Hội nghĩ đã đóng góp ý kiến về 5 nhóm vấn đề lớn, bao gồm: Định hướng và giải pháp phát triển nông nghiệp, nông thôn hiệu quả, bền vững ở địa phương; Bảo vệ môi trường, tài nguyên; Đẩy mạnh cải cách hành chính; Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của tỉnh; Công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội, Mặt trận Tổ quốc.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Tây Ninh cho biết sẽ chọn lọc những đề xuất, góp ý thiết thực để đưa vào chương trình hành động của tỉnh thực hiện trong thời gian sắp tới.

 

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet