Techcombank phát hành 500 triệu cổ phiếu theo cách nào?

Ngân Giang

Với việc hoàn tất mua lại 172,35 triệu cổ phiếu, tương đương 19,41% cổ phần từ HSBC, Techcombank đã đã hoàn tất việc mua cổ phiếu quỹ. Đây là một bước quan trọng mặc dù trong ngắn hạn hệ số CAR sẽ giảm đáng kể.

Sau khi hoàn thành mua cổ phiếu quỹ, Techcombank cũng có kế hoạch phát hành 500 triệu cổ phiếu trong năm 2017, tương đương 70% tổng số cổ phiếu đang lưu hành để tăng vốn chủ sở hữu. Việc phát hành này sẽ được thực hiện theo hai đợt:

Trong đợt đầu, Ngân hàng sẽ phát hành 70 triệu cổ phiếu thường (700 tỷ đồng vốn điều lệ và 1.400 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần) cho cổ đông hiện hữu với giá phát hành là 30.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 25% so với giá cổ phiếu hiện tại trên thị trường OTC là 40.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến là trong tháng 9 hoặc tháng 10 phụ thuộc vào tiến độ nhận được những phê duyệt cần thiết. Số cổ phiếu phát hành này có thể được chuyển nhượng một lần cho các NĐT cá nhân/tổ chức khác, nhưng phải tuân thủ quy định về giới hạn tỷ lệ sở hữu của NHNN. Để tham gia đợt phát hành này, NĐT nước ngoài cũng cần được NHNN phê duyệt.

Đợt phát hành thứ hai, Techcombank dự kiến phát hành là 430 triệu cổ phiếu thường (4.300 tỷ đồng vốn điều lệ). Tuy nhiên thời gian của đợt phát hành này vẫn chưa được HĐQT công bố khi chi tiết về đợt phát hành thứ hai sẽ được cân nhắc dựa trên kết quả của đợt phát hành đầu tiên.

Sau khi hoàn tất mua cổ phiếu quỹ, HĐQT của Techcombank đang xin ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh room xuống còn 0%. Văn bản này được công bố vào ngày 30/8/2017 và vẫn chờ xin ý kiến của cổ đông.

Mới đây, nhà băng này cũng đã công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 với lợi nhuận trước thuế đạt 2.734 tỷ đồng, tăng 72,24% so với cùng kỳ. Mặc dù cho vay khách hàng giảm mạnh và tổng tài sản cũng giảm (giảm 1,28% so với đầu năm), nhưng các dòng thu nhập ngoài lãi tăng mạnh đã giúp cải thiện lợi nhuận.

Trong 6 tháng đầu năm chi phí dự phòng của Techcombank cũng giảm nhẹ 4,96% so với cùng kỳ, xuống còn 2.378 tỷ đồng. Trong đó, 1.743 tỷ đồng là trích lập dự phòng trái phiếu VAMC, tăng 520% so với cùng kỳ. Thời điểm cuối tháng 6/2017 Techcombank đã trích lập hết cho trái phiếu VAMC. Còn lại 635 tỷ đồng, giảm 71,4% so với cùng kỳ, là trích lập dự phòng chung và cụ thể cho các khoản cho vay thông thường.

Tỷ lệ nợ xấu sau khi xóa nợ là 2,06% (tại thời điểm cuối năm 2016 là 1,58%) với nợ xấu phát sinh là 469 tỷ đồng. Dưới sự điều hành của ban lãnh đạo mới, trong 5 năm qua Techcombank đã xóa 12.106 tỷ đồng nợ xấu, bằng 8,49% dư nợ cho vay tại thời điểm cuối năm 2016; Trích lập 1.496 tỷ đồng dự phòng lũy kế, bằng 1,05% dư nợ cho vay tại thời điểm cuối năm 2016; Bán 2.990 tỷ đồng nợ xấu cho VAMC và tính đến cuối tháng 6/2017 đã trích lập hết cho số trái phiếu này.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet