Thái Bình được bầu bao nhiêu đại biểu Quốc hội khóa 14?

Ngọc Khánh (t.h)

Theo kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Thái Bình dự kiến giới thiệu 18-19 ứng cử viên để bầu 9 đại biểu Quốc hội khóa 14.
Đại biểu tham gia thảo luận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. (Ảnh: Baothaibinh)

Ngày 17/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo phân bổ, tỉnh Thái Bình được bầu tổng số 9 đại biểu Quốc hội, trong đó 5 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương, 4 đại biểu do Trung ương giới thiệu. Số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV là từ 18 – 19 đại biểu.

Số lượng đại biểu bầu cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 là 67 đại biểu, dự kiến tổng số người được giới thiệu ứng cử, tự ứng cử từ 135 đến 137 người, trong đó số người tự ứng cử dự kiến từ 9 đến 11 người, số người được giới thiệu ứng cử là 126 người.

Tải mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND năm 2016

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet