Thái Bình khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống

Nguyễn Duyên

Ngay sau đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã đưa ra nghị quyết cho nhiệm kỳ 2015-2020 với một số chỉ tiêu cụ thể như: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) tăng bình quân 8,6% trở lên/năm, giá trị sản xuất tăng bình quân trên 10%/năm, trong đó: sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng trên 2,5%/năm; công nghiệp, xây dựng tăng 13,8% trở lên/năm (công nghiệp tăng 13,5%/năm; xây dựng tăng 14,9%/năm); dịch vụ tăng 8,9% trở lên/năm. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm (2016 - 2020) đạt 166.500 tỷ đồng, gấp hơn 1,5 lần giai đoạn 2011 - 2015.

Đến năm 2020, cơ cấu kinh tế của tỉnh Thái Bình sẽ có sự dịch chuyển: công, lâm nghiệp, thuỷ sản 25%, công nghiệp, xây dựng 40%, dịch vụ 35%; Cơ cấu lao động tương ứng đạt: 29%-45%-26%; GRDP bình quân đầu người khoảng 2.300 - 2.500 USD; Kim ngạch xuất khẩu đạt trên 2.000 triệu USD. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 5.500 tỷ đồng trở lên, trong đó thu nội địa đạt trên 4.000 tỷ đồng (không tính thu tiền sử dụng đất); Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 92,8%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo 70%, trong đó qua đào tạo nghề 56,5%; 90% trở lên số gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa"; 80% trở lên cơ quan, đơn vị, 70% trở lên thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; 75% trở lên xã đạt danh hiệu "xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới", phường, thị trấn đạt "chuẩn văn minh đô thị";  Có 37 giường bệnh/vạn dân (trong đó, 5 giường bệnh ngoài công lập); Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 12%; 95% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; 100% xã, phường, thị trấn được cấp nước sạch, phấn đấu 100% dân cư sử dụng nước sạch; 100% cơ sở sản xuất mới, 90% cơ sở sản xuất cũ có hệ thống xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường; 100% chất thải rắn ở đô thị, 90% chất thải rắn ở nông thôn được thu gom và xử lý.

Khu trung tâm Thành phố Thái Bình ngày càng phát triển văn minh hiện đại

Phát huy những thành quả và kinh nghiệm của 30 năm đổi mới, tăng cường đoàn kết thống nhất, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; huy động mọi nguồn lực, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tạo nền tảng để xây dựng tỉnh Thái Bình sớm có nền nông nghiệp, công nghiệp theo hướng hiện đại.  

Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân, ngay sau Đại hội, tất cả các tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền sâu rộng về kết quả Đại hội; tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết cụ thể, sát thực tế. Mỗi đại biểu dự Đại hội là một hạt nhân tích cực và chủ động đưa Nghị quyết vào cuộc sống, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn tỉnh, quyết tâm  thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra.

Với niềm tin son sắt, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, năng động, sáng tạo, khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tạo nên những đột phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 

Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh:

"Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội tới cán bộ, đảng viên trong các tổ chức đảng và hệ thống chính trị và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân tạo sự đồng tâm, nhất trí, tin tưởng, phấn khởi với động lực mới và hành động cách mạng mạnh mẽ của toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân trong tỉnh; đồng thời khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết thành các chương trình hành động, các đề án, nghị quyết chuyên đề… để tổ chức thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn cuộc sống.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang trong tỉnh, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang và truyền thống lao động cần cù, sáng tạo, tăng cường đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX, xây dựng quê hương thân yêu giàu đẹp, văn minh, hòa nhịp với bước tiến của cả nước trên con đường đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa."

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet