Thái Bình: Nhiều xã quyết về đích nông thôn mới

Khánh Ngọc

Với phương thức huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới (NTM) từ tư duy, nhận thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm” sang “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”…
Các cơ sở xây dựng từ nguồn xi măng hỗ trợ của tỉnh.

Từ năm 2011, huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình đã tích cực dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đa dạng hóa các ngành nghề, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; phát triển thương mại, dịch vụ. Nhờ đó, diện mạo nông thôn dần khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt.

Theo báo cáo của UBND huyện Hưng Hà từ năm 2013 chỉ có 1 xã đạt chuẩn NTM thì đến năm 2014 tiếp tục chỉ đạo 10 xã làm điểm xây dựng NTM. Với những cơ chế, chính sách hỗ trợ hiệu quả, khơi dậy nội lực trong dân cùng sự quyết tâm từ huyện tới cơ sở, năm 2014 Hưng Hà có 14/33 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. 

Theo cơ chế hỗ trợ xây dựng NTM từ 20% tỷ lệ điều tiết tiền sử dụng đất phần huyện được hưởng từ việc đấu giá quyền sử dụng đất theo Quyết định số 372 của UBND tỉnh, hỗ trợ xi măng xây dựng kết cấu hạ 

Đến nay, toàn huyện đã được tỉnh phê duyệt trên 111.000 tấn xi măng, xây dựng 1.294,09km đường giao thông, kênh mương các loại và hàng trăm công trình phụ trợ. Năm 2015, Hưng Hà có 13 xã đăng ký về đích NTM, phấn đấu kết thúc năm 2015 toàn huyện có 75% số xã hoàn thành các tiêu chí NTM. 

Với quyết tâm về đích chuẩn NTM, huyện đã ban hành Nghị quyết số 335 của Ban Thường vụ Huyện ủy cũng chỉ rõ trong những năm tiếp theo là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Đảng bộ và nhân dân Hưng Hà trong nhiều năm, đặc biệt là trong năm 2015. Đối với những xã đã đạt chuẩn, cần duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, phát huy giá trị các tiêu chí phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Với những xã đăng ký về đích, cần phấn đấu đạt chuẩn trong tháng 10/2015. Các xã còn lại phấn đấu hết năm 2015 đạt từ 85% tiêu chí trở lên.

Còn tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, Ông Đồng chí Lê Văn Lưu, Bí thư Đảng ủy xã Thụy Thanh vui vẻ cho biết từ chỗ chỉ đạt 6/19 tiêu chí, 3 năm trở lại đây, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã đã khai thác tốt các nguồn lực đầu tư, cộng với cơ chế hỗ trợ xi măng của tỉnh đầu tư xây dựng nông thôn mới và đến nay xã đã đạt 16/19 tiêu chí. Vừa qua, Đảng bộ xã đã ban hành nghị quyết đặt mục tiêu đến hết năm 2015 sẽ về đích nông thôn mới. Đối với những tiêu chí không cần kinh phí, chúng tôi lựa chọn phương án tuyên truyền, vận động. Với những tiêu chí cần huy động nguồn lực sẽ thực hiện theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh, huyện, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra.

Tại huyện Thái Thụy ban lãnh đạo của huyện cũng chỉ ra rõ mục tiêu xây dựng NTM không đơn thuần chỉ là đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng mà còn đặc biệt chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. 

Sau dồn điền đổi thửa, huyện đã chỉ đạo các xã đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, tổ chức sản xuất lớn và áp dụng cơ giới hóa, xây dựng mô hình cánh đồng mẫu, đưa nhiều loại cây trồng có năng suất, chất lượng vào sản xuất góp phần nâng giá trị thu nhập 1ha canh tác tăng từ 85 triệu đồng năm 2010 lên 120 triệu đồng năm 2015, năng suất lao động trong lĩnh vực nông nghiệp tăng bình quân 11,4%/năm. 

Huyện chú trọng đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tạo việc làm cho lao động. Do vậy, số lao động có việc làm thường xuyên hàng năm đạt 97,2%. Năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo bình quân chung toàn huyện giảm còn 2,96%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 30 triệu đồng. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet