Thái Bình phấn đấu đến năm 2020 có 100 % xã đạt chuẩn nông thôn mới

Khánh Ngọc

Đến nay, toàn tỉnh Thái Bình có 199/263 xã đạt 19 tiêu chí, trong đó 186 xã đã được công nhận đạt chuẩn; 64 xã còn lại đạt từ 9 tiêu chí trở lên; có 1 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
Bộ mặt nông thôn thay đổi từng ngày.

Thành tựu từ Nông thôn mới

Theo Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Thái Bình, đến nay các xã số tiêu chí đạt bình quân là 17,44 tiêu chí/xã, tăng trên 11 tiêu chí/xã so với năm 2010, vượt bình quân chung của cả nước 4 tiêu chí/xã.

Ông Phạm Xuân Dụng – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Bình cho biết tại tỉnh này xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi sâu rộng từ tỉnh, huyện đến cơ sở với tinh thần dân chủ, tự giác, dân biết, dân làm, dân kiểm tra.

Hệ thống bờ vùng, bờ thửa, kênh mương, đường giao thông nội đồng, giao thông nông thôn, lưới điện, trạm bơm, cống đập, chợ, trường học, nhà văn hóa, khu thể thao, trạm y tế, trạm cấp nước sạch, bãi xử lý rác thải… được đầu tư xây dựng đồng bộ theo đúng tiêu chí nông thôn mới.

Tổng nguồn lực huy động để xây dựng nông thôn mới lũy kế đến hết năm 2016 khoảng gần 14.500 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn được nâng cao, đạt 27,42 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2016 giảm xuống còn 4,61%.

Các chương trình nước sạch nông thôn và vệ sinh môi trường được quan tâm chỉ đạo, đạt kết quả tích cực. Đến nay, 100% các xã trong tỉnh có nước máy cung cấp đến địa bàn xã; 81 xã đã xây dựng xong 65 lò đốt rác đưa vào sử dụng, 11 xã đang tiến hành xây dựng, 125 xã đã thực hiện đầu tư khu xử lý chất thải sinh hoạt theo mô hình chôn lấp…

Phấn đấu 100 % xã đạt Nông thôn mới năm 2020

Theo quy định, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016 - 2020, các địa phương hoàn thành các tiêu chí NTM để được công nhận đạt chuẩn phải bảo đảm điều kiện không có nợ đọng xây dựng cơ bản. Vì vậy, trong số 35 xã hoàn thành các tiêu chí NTM trong năm 2016 đã được đoàn thẩm định NTM tỉnh thẩm định, đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM nhưng qua 3 đợt họp xét chỉ có 22 xã được Hội đồng xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM tỉnh bỏ phiếu nhất trí. 13 xã còn lại không có hồ sơ giải trình trả nợ xây dựng cơ bản chứng minh nợ dưới 1 tỷ đồng.

Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2017 - 2020, trong đó đề ra mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2020 hoàn thành 100% số xã đạt tiêu chí NTM. Riêng năm 2017, theo tổng hợp của các địa phương, có 17 xã đăng ký đạt chuẩn NTM. Để xây dựng NTM bền vững, không có nợ đọng xây dựng cơ bản, các địa phương đăng ký đạt chuẩn năm 2017 và những năm tiếp theo cần rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, đề án xây dựng NTM sát với điều kiện cụ thể của địa phương; xây dựng lộ trình phù hợp, không nóng vội, chạy theo thành tích.

Các xã xác định các sản phẩm có ưu thế vượt trội để phát triển hàng hóa, tạo điều kiện khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh mô hình sản xuất theo chuỗi; chuyển giao, áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất; xây dựng và thực hiện có hiệu quả các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tiếp tục triển khai chủ trương tập trung đất đai thu hút đầu tư, hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ, tranh thủ các nguồn lực hợp pháp để xây dựng NTM. Chấp hành đúng quy định về quản lý đầu tư xây dựng, không phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư dự án khi chưa xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối.

Tổng vốn đầu tư xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2016 đạt khoảng 13.616,39 tỷ đồng, trong đó:

• Ngân sách trung ương hỗ trợ 761,88 tỷ đồng (chiếm 5,6%)
• Ngân sách tỉnh 2.099,77 tỷ đồng (chiếm 15,42%)
• Ngân sách huyện, thành phố 115,45 tỷ đồng (chiếm 0,85%)
• Ngân sách xã 3.870,19 tỷ đồng (chiếm 28,42%)
• Nguồn vốn lồng ghép 2.257,78 tỷ đồng (chiếm 16,58%)
• Huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế 770,06 tỷ đồng (chiếm 5,66%)
• Huy động từ cộng đồng dân cư 2.931,98 tỷ đồng (chiếm 21,53%)
• Các nguồn khác 809,28 tỷ đồng (chiếm 5,95%)

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet