Thái Nguyên: Duy trì mô hình môi trường không khói thuốc

Khánh Chi

Trong kế hoạch hành động phòng chống tác hại thuốc lá của Thái Nguyên, địa phương đã có kế hoạch hoạt động cụ thể với các "đầu việc" được vạch ra cụ thể trong kế hoạch.

Xây dựng ban chỉ đạo

Với mục tiêu tăng cường việc thực thi nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và môi trường không khói thuốc tại tỉnh Thái Nguyên.

Để hoàn thiện kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá, Thái Nguyên đã từng bước kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá.

Sau đó, UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá trên địa bàn tỉnh.
Không chỉ riêng UBND tỉnh mà các địa phương, ban ngành, huyện, thị cũng phải kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá. Xây dựng và phê duyệt kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá của các ngành, huyện, các tổ chức đoàn thể và phê duyệt kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá của các đơn vị thuộc lĩnh vực, ngành quản lý.
Ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá cho các đơn vị, địa phương thuộc phân cấp quản lý.

Các đơn vị cơ sở cũng thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá tại đơn vị và xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá tại đơn vị.

Trong quá trình thực hiện, thường xuyên nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn.

Tăng cường tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng về tác hại của thuốc lá tới sức khỏe (Báo Thái Nguyên; Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, hệ thống loa phát thanh cấp xã); Phổ biến giáo dục Pháp luật về phòng chống tác hại của thuốc lá. Mục đích giảm thiểu gánh nặng bệnh tật của thuốc lá gây ra, cũng như đưa Luật vào cuộc sống; Hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh Thái Nguyên là địa điểm đến “không khói thuốc lá”.

Tổ chức các sự kiện công chúng như Mít tinh, diễu hành, cổ động trên các trục đường chính trên địa bàn tỉnh; Tổ chức các hội thi cấp tỉnh, huyện về tác hại của thuốc lá và thực hiện Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Tăng cường sản xuất và phát hành các ấn phẩm truyền thông về tác hại của thuốc lá cũng như thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, cấp cho các cơ quan, đơn vị và cộng đồng.

Mở rộng mô hình môi trường không khói thuốc 

Theo quy định của Luật Phòng chống tác hại thuốc lá năm 2012, việc xâydựng mô hình môi trường không khói thuốc đã được Thái Nguyên bắt tay vào thực hiện từ rất sớm và trong thời gian tới, địa phương tiếp tục duy trì và nhân rộng môi trường không khói thuốc tại các cơ quan hành chính, trường học và cơ sở Y tế.

Duy trì và nhân rộng mô hình “Môi trường không khói thuốc lá” tại các cơ quan hành chính, các đơn vị trường học, các cơ sở Y tế trên địa bàn toàn tỉnh. Xây dựng các mô hình điểm về tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá như Câu lạc bộ “ Phòng, chống tác hại của thuốc lá” thuộc các Chi hội phụ nữ…

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Xây dựng các quy chế khen thưởng, kỷ luật phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, địa phương cũng phải tăng cường năng lực cho các cán bộ tham gia các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá. Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động.

Thành lập các đội kiểm tra liên ngành, tiến hành thanh kiểm tra toàn diện đối với các cơ quan đơn vị, các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá… Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá, tổng hợp báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo tỉnh. 


  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet