Thái Nguyên khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Diệu Hiền

Sáng 27/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 chính thức được khai mạc trọng thể tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh với sự tham dự của 343 đại biểu đại diện cho trên 84.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020  với chủ đề  "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh CNH,HĐH, xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững"

Đồng chí Nguyễn Đình Phách, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc Đại hội

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015 nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tựu quan trọng, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Trong 5 năm qua, kinh tế tăng trưởng khá với Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 13,1%. GDP bình quân đầu người đến 2015 đạt 46,4 triệu đồng (mục tiêu 45 triệu đồng). Giá trị sản xuất công nghiệp bình quân hằng năm tăng 70,8% (mục tiêu đề ra từ 20% trở lên). Giá trị xuất khẩu trên địa bàn tăng bình quân năm sau cao hơn năm trước.

Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày dự thảo Báo cáo chính trị.
(Ảnh: Thainguyen.gov)

Lĩnh vực văn hóa - xã hội ngày càng tiến bộ, có bước phát triển. Công tác giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm thường xuyên. Đã giải quyết việc làm mới bình quân hàng năm đạt 23,3 nghìn người

Công tác giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao tiếp tục phát triển. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Hoạt động của chính quyền các cấp có nhiều đổi mới, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được phát huy. Công tác thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm chỉ đạo.

Đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc và các tầng lớp nhân dân chào mừng Đại hội
(Ảnh: Thainguyen.gov)

Quốc phòng - an ninh được tăng cường. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, thúc đẩy các hoạt động về kinh tế - xã hội ở địa phương phát triển; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được coi trọng.

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua: Tăng trưởng kinh tế chưa bền vững và chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của tỉnh; hệ thống kết cấu hạ tầng còn thiếu, chưa đồng bộ; công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch trên một số lĩnh vực còn bất cập; công tác giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo vẫn còn ở mức độ cao; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên còn hạn chế; năng lực quản lý, điều hành của chính quyền trên một số mặt hiệu quả chưa cao...

Với tinh thần dân chủ, công khai Đại hội sẽ tiến hành bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 và bế mạc vào ngày 29/10.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet