Thái Nguyên: Nhân rộng mô hình nhà trường không khói thuốc

Khánh Chi

Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên và học sinh về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật phòng chống tác hại của thuốc lá, Sở Giáo dục & Đào tạo đã lập kế hoạch và triển khai công tác này.

Sở Giáo dục & Đào tạo yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo, các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên xây dựng kế hoạch chỉ đạo hoạt động, hướng dẫn các nhà trường và cụ thể hóa thực hiện ở đơn vị, tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về tác hại của thuốc lá và phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá đưa nội dung chấp hành pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá vào nội quy nhà trường, đánh giá thi đua năm học.

Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá xử lý nghiêm những tập thể và cá nhân vi phạm. 100% các đơn vị trường học tổ chức ký cam kết thực hiện Luật phòng, chống tác hại thuốc lá, yêu cầu 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến công tác tại các cơ sở giáo dục không hút thuốc lá trong trường học và xây dựng mô hình “trường học không khói thuốc”.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet