Thái Nguyên: Tích cực tuyên truyền trên báo, đài về các dân tộc thiểu số

Bình Minh

Nhiều phóng sự về đồng bào dân tộc thiểu số tại Thái Nguyên đã được đầu tư xây dựng và phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thái Nguyên cũng như đăng bài trên Báo Thái Nguyên, Báo Thái Nguyên điện tử.

Trong tháng 8/2017, Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Thái Nguyên tích cực tuyên truyền về công tác dân tộc, phổ biến các chính sách dân tộc, kết quả tổ chức các chương trình, dự án, chính sách dân tộc, hoạt động của Ban Dân tộc…


Cụ thể, đã phối hợp xây dựng phóng sự “Hiệu quả từ việc đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số” phát sóng trong chương trình thời sự và chuyên mục Dân tộc số tháng 8/2017 trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, và đăng bài trên Báo Thái Nguyên điện tử.

Theo kế hoạch, trong tháng 9/2017, Ban Dân tộc tiếp tục phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Thái Nguyên… tuyên truyền về công tác dân tộc, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi; gương người dân tộc thiểu số tiêu biểu; xây dựng phóng sự tuyên truyền về công tác dân tộc phát sóng chương trình thời sự và chuyên mục Dân tộc số tháng 9/2017 trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh;

Phối hợp với Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc và các đơn vị liên quan lập kế hoạch xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet