Đây là tàu ngầm duy nhất của Nga và một trong số ít trên thế giới thuộc thời kỳ trước tàu ngầm hạt nhân.

Kể từ năm 2000, B-413 được trưng bày tại bến tàu của Bảo tàng Đại dương thế giới (thành phố Kaliningrad).
Nguồn: Sputniknews.com