Tham gia Bảo hiểm y tế trên 5 năm được ưu đãi gì?

Ph. Thúy

Rất nhiều người có thẻ BHYT đóng 5 năm liên tục ngỡ ngàng khi biết việc sử dụng thẻ BHYT trên 5 năm liên tục khi khám chữa bệnh sẽ được BHYT chi trả 100%.
Thẻ BHYT của nhiều người thiếu dòng chữ trên 5 năm liên tục.
Theo Luật BHYT sửa đổi, từ 1/1/2015, người đã tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên, có tổng số tiền khám chữa bệnh trong 1 năm tài chính vượt quá 6 tháng lương cơ sở (tức vượt 7,26 triệu đồng, mức lương cơ sở từ ngày 1/5/2016 là 1,21 triệu đồng); khám chữa bệnh đúng tuyến, sau khi cùng chi trả 7,26 triệu đồng, phần vượt hơn người bệnh sẽ được Quỹ BHYT chi trả toàn bộ.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng trên thẻ BHYT của họ không có dòng chữ “thời điểm đủ 05 liên tục từ ngày…/…/… điều này làm mất quyền lợi của người dùng thẻ BHYT.

Ông Phạm Lương Sơn – Phó tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13/6/2014, ngày 02/12/2014 Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã ký ban hành Quyết định số 1313/QĐ-BHXH về việc ban hành mẫu thẻ BHYT. 

Trong đó, tại Khoản 1, Điều 3 văn bản quy định: “Thời điểm đủ 05 năm liên tục: từ ngày…/…/…." điều này nghĩa là những người đã có đủ 05 năm tham gia BHYT liên tục trở lên tính đến ngày 01/01/2015 thì ghi từ ngày 01/01/2015; từ ngày 01/01/2015 trở đi, những người tham gia BHYT bắt đầu đủ 05 năm liên tục thì ghi từ ngày đầu tiên của năm thứ 6”. 

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, do cơ quan BHXH chưa thực hiện cấp số định danh cá nhân cho người tham gia BHYT; chưa có cơ sở dữ liệu tập trung về quá trình đóng BHYT; nhiều người tham gia BHYT, có quá trình tham gia BHYT ở nhiều tỉnh, nhiều đơn vị, nhiều nhóm đối tượng… Vì vậy, nhiều thẻ BHYT chưa được in thông tin “thời điểm đủ 05 năm liên tục” trên thẻ BHYT.

Để đảm bảo việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia BHYT theo quy định của Luật BHYT, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã ký ban hành Quyết định số 1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014 ban hành quy định về tổ chức thực hiện BHYT trong khám bệnh, chữa bệnh; 

Tiếp theo là Quyết định số 919/QĐ-BHXH ngày 26/8/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/QĐ-BHXH, Quyết định số 1399/QĐ-BHXH và Quyết định số 488/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam, trong đó quy định: 

Cơ quan BHXH thực hiện việc cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm cho người tham gia BHYT đã có thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục và số tiền cùng chi trả trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở. 

Những trường hợp đã đủ 05 năm liên tục thì thực hiện cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả, đồng thời in thẻ BHYT mới có ghi thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục cho người tham gia BHYT. BHXH các tỉnh cũng đã niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan BHXH.

Ông Sơn cho biết với mục tiêu mở rộng đối tượng tham gia BHYT, thực hiện BHYT toàn dân và hiện đại hóa ngành BHXH, BHXH Việt Nam đang thực hiện việc thống kê danh sách người tham gia BHYT theo hộ gia đình và triển khai việc cấp số định danh cá nhân cho người tham BHYT, dự kiến trong thời gian tới sẽ đồng loạt triển khai việc cấp thẻ BHYT theo số định danh cá nhân cho người tham gia BHYT theo quy định tại Quyết định số 1313/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. 

Trước mắt, để giảm phiền hà cho người tham gia BHYT và nâng cao trách nhiệm phục vụ của ngành BHXH, BHXH Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện rà soát dữ liệu thống kê danh sách hộ gia đình để in bổ sung thông tin “thời điểm đủ 05 năm liên tục” trên thẻ BHYT. Những trường hợp khi khám bệnh, chữa bệnh được cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả thì thực hiện ngay việc đổi thẻ BHYT có in thêm thông tin “thời điểm đủ 05 năm liên tục” trả cho người tham gia BHYT.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet