Tham gia BHYT gia đình không bắt buộc xuất trình giấy ly hôn

N. Huyền

Người tham gia bảo hiểm y tế gia đình sẽ không phải xuất trình giấy tạm vắng, giấy xác nhận ly hôn hoặc các giấy tờ khác thuộc về trách nhiệm quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Đây là những đề xuất mà Bộ Y tế vừa đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam sửa đổi.

Bộ Y tế đề xuất cơ quan nào dễ tiếp cận với người dân nhất đều có thể làm đại lý thu BHYT

Nguyên nhân là do trong thời gian gần đây, Bộ Y tế nhận được thông tin phản ánh từ người dân, một số địa phương về những phức tạp trong thủ tục kê khai, xác nhận tính xác thực của thông tin về thành viên hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) gây phiền hà đối với người tham gia BHYT.

Nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện BHYT cho nhóm đối tượng nêu trên, góp phần thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân, Bộ Y tế đã đề nghị Bảo hiểm xã hội VN sửa đổi, bổ sung công văn số 777/BHXH-BT ngày 12/3/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội dung về thu BHYT theo hướng đơn giản, tạo thuận lợi cho người tham gia BHYT và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về BHYT.

Việc hướng dẫn cần đảm bảo sự thống nhất trong triển khai, tránh làm phát sinh những thủ tục phiền hà, ảnh hưởng đến việc tham gia BHYT. Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nêu rõ trong giai đoạn hiện nay, không bắt buộc người tham gia BHYT theo hộ gia đình phải trình cơ quan quản lý các loại giấy tờ để chứng minh về đặc điểm nhân thân đối tượng, về sự tham gia BHYT của thành viên hộ gia đình (như photocopy thẻ BHYT của thành viên hộ gia đình đã tham gia BHYT; không phải xuất trình giấy tạm vắng, giấy xác nhận ly hôn hoặc các giấy tờ khác thuộc về trách nhiệm quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã).

Bảo hiệm Xã hội Việt Nam cần chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, giải thích quy định bắt buộc tham gia BHYT theo hộ gia đình để người tham gia BHYT hiểu về lợi ích và quy định của pháp luật về BHYT. Bảo hiểm xã hội các địa phương và các đại lý thu BHYT cần chủ động tiếp cận cộng đồng, hộ gia đình để thực hiện tuyên truyền và hướng dẫn tham gia BHYT. Tổ chức tập huấn cho Ủy ban nhân dân cấp xã về nhiệm vụ lập danh sách và mạng lưới đại lý thu BHYT về quy trình cấp thẻ BHYT hộ gia đình.

Bộ Y tế cũng đề nghị Bảo hiểm xã hội VN nghiên cứu mở rộng các hình thức tổ chức đại lý thu BHYT theo hướng cá nhân, cơ quan nào dễ tiếp cận với người dân nhất đều có thể làm đại lý thu BHYT (có thể sử dụng đội ngũ nhân viên y tế của Trạm y tế xã/phường, phòng khám bác sỹ gia đình, bưu điện, hội chữ thập đỏ...).

Đồng thời, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng cần triển khai kịp thời quy định về hỗ trợ kinh phí cho Ủy ban nhân dân cấp xã  để thực hiện lập danh sách tham gia BHYT theo quy định tại Khoản 2, Điều 19 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thu đóng, cấp phát thẻ BHYT theo đúng quy định của pháp luật về giá trị sử dụng của thẻ BHYT tương ứng với số tiền đóng BHYT. Tuy nhiên, nên tổ chức thu đóng BHYT hộ gia đình theo định kỳ phù hợp để tạo điều kiện cho các gia đình còn khó khăn về kinh tế có thể tham gia BHYT.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet