Tham nhũng trong công tác cán bộ: Trao cho họ cái quyền hành dân và doanh nghiệp

N. Huyền

Một bộ phận cán bộ, công chức năng lực hạn chế hơn lại được bổ nhiệm. Và tai hại hơn, khi được bổ nhiệm thì tổ chức đã vô tình gián tiếp trao cho họ cái quyền rất lớn đó là quyền … hành dân và quyền hành doanh nghiệp.
ĐB Nguyễn Mai Bộ ( Đoàn An Giang)

Đây là ý kiến của ĐB Nguyễn Mai Bộ (Đoàn An Giang) khi thảo luận tại hội trường về công tác phòng chống tham nhũng năm 2017.

Tham nhũng trong công tác cán bộ là có

Theo ông Bộ vấn đề ở đây là việc đánh giá công tác phòng chống tham nhũng trong công tác cán bộ ở đây chỉ dừng ở việc luân chuyển cán bộ công chức với kết quả 29.261 cán bộ công chức luân chuyển. Và công tác luân chuyển được đánh giá là cần thiết nhằm phòng ngừa tham nhũng được nhận xét trong báo cáo “bộ ngành, địa phương còn chưa thường xuyên, hình thức kiểm tra, thanh tra thiếu được thực hiện”.

“Cử tri mong muốn được chuyển đến QH câu hỏi là có hay không có tham nhũng trong công tác bổ nhiệm cán bộ, chạy chức? Bởi lẽ nếu có thì báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng chưa đầy đủ. Còn nếu không thì tại sao việc bổ nhiệm cán bộ công chức đúng quy trình mà người tài, người đức tốt hơn lại không được bổ nhiệm. Một bộ phận cán bộ, công chức năng lực hạn chế hơn lại được bổ nhiệm. Và tai hại hơn, khi họ được bổ nhiệm thì tổ chức đã trao cho họ cái quyền rất lớn đó là quyền … hành dân và quyền hành doanh nghiệp.

Cá nhân tôi cho rằng tham nhũng trong công tác cán bộ là có. Sở dĩ là có vì theo nguyên lý không có lửa thì không có khói cho nên dân gian có câu “nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ bốn trí tuệ” hẳn có lý. Tôi rất đồng tình với đại biểu Đặng Thuần Phong khi nhận xét nạn chạy chức chạy quyền là 1 trong 6 “bất hạnh” của xã hội chúng ta”- ông Nguyễn Mai Bộ nêu.

Cần sửa luật cán bộ công chức

Và ngoài nguyên nhân "hậu duệ, quan hệ, tiền tệ" thì ông Bộ cũng thẳng thắn chỉ ra quy định pháp luật về cán bộ công chức của chúng ta thiếu chặt chẽ dẫn tới tham nhũng trong công tác cán bộ là có.

“Xin chứng minh ở điều 27, điều 28 Luật cán bộ công chức có quy định là mục đích, nội dung đánh giá cán bộ công chức nhưng trong đó không quy định về phương pháp đánh giá cho nên việc đánh giá cán bộ công chức, kể cả việc đánh giá để bổ nhiệm phụ thuộc rất nhiều vào vị trí người đánh giá.

Cho nên tôi xin nêu một ví dụ một câu mà anh em chúng tôi vẫn trò chuyện với nhau: Hai người có hai đặc tính tốt giống nhau, đều cùng hay uống rượu nhưng sẽ có nhận xét “tay này hay uống rượu nhưng mà tốt” còn “tay kia tốt nhưng mà hay uống rượu”. Tôi đặt giả sử đây là câu đánh giá từ người có chức vụ quyền hạn để đánh giá bổ nhiệm cán bộ thì tai họa của nó sẽ đến đâu? Và trong trường hợp này tôi xin thay mặt cử tri gửi đến QH là trong hai trường hợp đó thì ai uống rượu với ai?”- ông Bộ đặt câu hỏi.

Rất chia sẻ với cơ quan có trách nhiệm về phòng chống tham nhũng trong thời gian vừa qua, ông Bộ cũng nhấn mạnh, phòng chống tham nhũng trong trường hợp này là rất khó bởi lẽ, cán bộ tham nhũng, hành vi tham nhũng trong trường hợp này chỉ có hai hành vi là nhận hối lộ và mua hối lộ. Cả hai người nhận hối lộ và đưa hối lộ thì không bao giờ tự khai báo về hành vi đó là người thứ ba thì không có căn cứ để chứng minh.

“Nhưng dù sao tôi cho rằng tham nhũng trong công tác bổ nhiệm cán bộ là cần chống bởi vì là nếu không làm tốt công tác này thì hệ quả tạo ra đội ngũ cán bộ công chức mà NQ TƯ 6 đã đánh giá, còn nếu chúng ta làm tốt sẽ tạo ra đội ngũ cán bộ đủ chức đủ quyền có năng lực, liêm xỉ, liêm chính để thực hiện nhiệm vụ… Trở lại việc làm không tốt này thì sẽ tạo ra đội ngũ cán bộ yếu kém nhưng hệ lụy quan trọng hơn là thế thế hệ tham nhũng thứ hai lại bắt đầu xuất hiện. Bởi vì khi họ đã bỏ tiền ra chạy chức chạy quyền thì khi họ được trao quyền họ sẽ tìm cách thu lại và không cách nào thu lại khác đó chính là tham nhũng tiếp theo”- ông Bộ nói.

Từ những phân tích trên, ông Bộ đề nghị sửa luật cán bộ công chức bổ sung quy định về phương pháp đánh giá cán bộ công chức trước khi bổ nhiệm và theo tôi thì phương pháp đánh giá cán bộ công chức để bổ nhiệm là chúng ta so sánh hai hoặc 3 cán bộ nguồn (năm nào chúng ta cũng quy hoạch nguồn, cũng bổ sung) nên khi đánh giá chúng ta đánh giá trên từng tiêu chí... công khai.

“Chỉ cần dùng hai chữ H và chứ K. Chữ H dùng đánh giá cán bộ A nếu tốt hơn tôi đề chữ H và đương nhiên đồng chí cán bộ B là chữ K và ngược lại cho tất cả các tiêu chí cũng đánh giá như vậy.

Tổng kết anh A nhiều chữ H hơn chứng tỏ anh A tốt hơn thì chúng ta bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm theo phương pháp này nếu luật hóa sẽ tạo được thuận lợi rất lớn, không còn kẽ hở để một số cá nhân lợi dụng kẽ hở tham nhũng trong bổ nhiêm cán bộ. Điều này cũng tạo được điều kiện rất lớn khi người được bổ nhiệm thông qua thi tuyển thì họ rất tự hào vì xứng đáng, người không được bổ nhiệm người ta nhận thấy không xứng đáng. Đề nghị QH nghiên cứu sửa luật công chức”- ông Bộ kết luận.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet