Tháng 5: Số người tử vong vì tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ năm ngoái

Hoàng Nam

So với cùng kỳ năm 2015, số vụ tai nạn giao thông tăng 14 vụ, tăng 18 người chết, tăng 7 người bị thương.
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc tại Bình Thuận

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong tháng 5/2016 (tính từ ngày 16/4/2016 đến 15/5/2016), toàn quốc xảy ra 1.748 vụ, làm chết 726 người, làm bị thương 1.491 người. So với cùng kỳ năm 2015 tăng 14 vụ, tăng 18 người chết, tăng 7 người bị thương. Trong đó tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 869 vụ, làm chết 726 người, bị thương 437 người. So với cùng kỳ năm 2015 tăng 71 vụ, tăng 18 người chết, tăng 59 người bị thương. Va chạm giao thông xảy ra 879 vụ, làm bị thương nhẹ 1054 người. So với cùng kỳ năm 2015 giảm 57 vụ, giảm 52 người bị thương.

Như vậy, trong 5 tháng đầu năm 2016 (tính từ ngày 16/12/2015 đến 15/5/2016), toàn quốc xảy ra 8.374 vụ, làm chết 3.588 người, làm bị thương 7.339 người. So với cùng kỳ năm 2015 giảm 944 vụ, giảm 147 người chết, giảm 1.218 người bị thương. Trong đó, tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 4.163 vụ, làm chết 3.588 người, bị thương 2.403 người. So với cùng kỳ năm 2015 giảm 130 vụ, giảm 147 người chết, giảm 112 người bị thương. Va chạm giao thông xảy ra 4.211 vụ, làm bị thương nhẹ 4.936 người. So với cùng kỳ năm 2015 giảm 814 vụ, giảm 1.106 người bị thương.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet