Tháng 8 có thêm 7 đơn vị được phê duyệt phương án cổ phần hóa

Hải Yến

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong tháng 8/2017, có thêm 7 đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa.

Bộ Tài chính cho biết, trong công tác quản lý tài chính doanh nghiệp và cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước, Bộ Tài chính đã tích cực phối hợp, đôn đốc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước khẩn trương triển khai thực hiện tái cơ cấu DNNN theo lộ trình đã đề ra.

Tuy nhiên, đến nay tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa DNNN, thoái vốn còn chậm. Trong tháng 8/2017, mới chỉ có thêm 7 đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa.

Như vậy, lũy kế trong 8 tháng năm 2017, có 33 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa với giá trị được phê duyệt 80.636 tỷ đồng.

Trong đó, có 10/44 doanh nghiệp thuộc Danh mục DNNN hoàn thành cổ phần hóa năm 2017 ban hành kèm theo công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

 

 

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet