Tháng 8, phải hoàn thành quy hoạch dự án Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Minh Thư

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng làm rõ năng lực chủ đầu tư mới dự kiến thay đổi để thực hiện dự án Công viên Tuổi trẻ Thủ đô cũng như biện pháp triển khai đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Công viên Tuổi trẻ Thủ đô, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo yêu cầu Giám đốc sở Xây dựng khẩn trương tổ chức xử lý dứt điểm toàn bộ vi phạm trật tự xây dựng tại Công viên Tuổi trẻ thủ đô và chịu trách nhiệm trước thành phố về tiến độ, kết quả xử lý.

Đồng thời, Sở Xây dựng có trách nhiệm báo cáo UBND TP dự kiến tiến độ thực hiện dự án và biện pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Đối với đề xuất thay đổi chủ đầu tư thực hiện dự án, phải làm rõ lý do, chủ đầu tư mới dự kiến thay thế, trong đó đánh giá năng lực chủ đầu tư, biện pháp triển khai đảm bảo tiến độ thực hiện dự án nhanh hơn so với chủ đầu tư cũ, hoàn thành trong tháng 8/2015.

Liên quan đến kiến nghị của cử tri phường Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng) đề nghị được đưa Khu dân cư số 4 – phường Thanh Nhàn ra khỏi khu vực quy hoạch Công viên Tuổi trẻ Thủ đô, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội giao Giám đốc Sở Quy hoạch kiến trúc chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức lấy ý kiến của các hộ dân tại khu dân cư số 4 phường Thanh Nhàn.

Theo đó, cần làm rõ số liệu cụ thể về hiện trạng, tình hình quản lý, sử dụng đất… làm cơ sở đề xuất, giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan đến quy hoạch của Công viên Tuổi trẻ Thủ đô.

Đồng thời, Sở Quy hoạch Kiến trúc có trách nhiệm cùng với các Sở như Tài nguyên môi trường, Kế hoạch đầu tư, Xây dựng, UBND quận Hai Bà Trưng, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội, Công ty TNHH MTV Công viên xây xanh Hà Nội thống nhất đề xuất giải quyết vấn đề quy hoạch của Công viên Tuổi trẻ, đảm bảo tính khả thi của dự án, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet