Tháng đầu năm 2016, hơn 12.000 doanh nghiệp phải ngừng hoạt động

Diệu Thùy

Số doanh nghiệp trong tháng gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động là 12.456 doanh nghiệp, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo mới nhất của Tổng Cục Thống kê cho thấy, trong tháng 01/2016, cả nước có 8.320 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 59,3 nghìn tỷ đồng, tăng 21,2% về số doanh nghiệp và tăng 87% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.

Ảnh minh họa

Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 7,1 tỷ đồng, tăng 54,3%; tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng là 124 nghìn người, tăng 19,8%.

Trong tháng, cả nước có 4.872 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 69,6% so với cùng kỳ năm trước và là tháng đầu năm có số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động nhiều nhất trong một số năm gần đây (tháng 01/2014 có 2375 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động; tháng 01/2015 có 2872 doanh nghiệp).

Tuy nhiên, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động cũng không bằng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cụ thể trong tháng 1, có 1.338 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó phần lớn là những doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng (chiếm 93,8%). 

Số doanh nghiệp trong tháng gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động là 12.456 doanh nghiệp, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 5.181 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 7.275 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký. 

Trong tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động có thời hạn, có 1.805 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên; 1.860 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên; 609 công ty cổ phần và 907 doanh nghiệp tư nhân.

Đối với doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, có 2.953 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 40,5%); 2.253 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 31%); 964 công ty cổ phần (chiếm 13,3%) và 1.105 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 15,2%).

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet