Thành công của Đại hội Đảng bộ Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Nguyễn Duyên

Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố Hà Nội đã được nhân dân Thủ đô, các tỉnh, thành bạn và Trung ương đánh giá cao, góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Từ sớm chủ động chuẩn bị văn kiện

Hà Nội đã chủ động tiến hành công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI từ rất sớm, trong đó việc xây dựng văn kiện được triển khai một cách bài bản, khoa học với sự tập trung trí tuệ của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành ngay từ khi soạn thảo đề cương dự thảo Báo cáo Chính trị. Các văn kiện trình Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội đã thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao đối với những vấn đề được đưa ra. Đặc biệt, Báo cáo Chính trị trình Đại hội được chuẩn bị công phu, bài bản, vừa cô đọng mục tiêu nhiệm vụ, vừa thể hiện quyết tâm: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Trước đại hội, Thành ủy Hà Nội đã tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, các vị tiền bối lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ,...; các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, trí thức, các cán bộ đảng viên,...để hoàn chỉnh văn kiện. Đồng thời, tổ chức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô thảo luận các nội dung trong văn kiện một cách sôi nổi, với trách nhiệm và đã kết tinh hàng nghìn ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ từ các giới, các ngành. Việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi góp ý vào văn kiện trình Đại hội của Thành ủy Hà Nội cho thấy tinh thần cầu thị của lãnh đạo thành phố, đã thực sự phát huy dân chủ, tạo ra một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi đảng viên và của người dân Thủ đô với những công việc quan trọng của Đảng bộ Thành phố.

Biểu quyết tại Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội

Đến công tác nhân sự được quan tâm và chuẩn bị kỹ lưỡng

Công tác nhân sự của Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội được Thành ủy đặc biệt quan tâm và chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng. Với số lượng đại biểu dự Đại hội lớn nhất cả nước (495 đại biểu), số dư danh sách bầu cử rất cao (Theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương số dư Ban chấp hành đạt 14,8%), song các đại biểu dự Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI một lần là đủ 74 đồng chí với số phiếu tập trung cao, người không trúng cử cũng đạt số phiếu bầu trên dưới 60%. Một điều khá đặt biệt là qua 6 lần đầu các chức danh tại Đại hội lần này đều không có phiếu không hợp lệ.

Đại hội đã nhận được sự quan tâm và đến dự của nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố qua các thời kỳ. Công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trước, trong và sau Đại hội được tiến hành bài bản với nhiều hình thức, nội dung phong phú, thu hút được sự quan tâm, theo dõi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; sự tham gia của đông đảo phóng viên thông tấn báo chí đã đưa tin, tuyên truyền về Đại hội với nội dung phong phú, đa dạng và kịp thời nhất.

Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVI

Thành công của Đại hội góp phần vào thành công chung của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp, có ý nghĩa sâu sắc, đã thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất, dân chủ, trí tuệ. Sự đoàn kết nhất trí đó được khẳng định, được chứng minh một lần nữa trong công tác chuẩn bị nhân sự và kết quả thành công tốt đẹp từ Đại hội Đảng bộ cá cấp. Truyền thống đoàn kết, thống nhất cao, đặt lợi ích chung của Đảng và nhân dân lên trên hết với phương pháp cách làm thực sự công khai, dân chủ, trách nhiệm và minh bạch; sự trí tuệ được thể hiện qua những tham luận, những ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết của các đại biểu, của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân Thủ đô và sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành Trung ương, các tỉnh thành bạn. Điều đó đã góp phần to lớn vào thành công chung của Đại hội.

Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, là dấu mốc quan trọng trong chặng đường xây dựng, phát triển Thủ đô sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XV và sau hơn 7 năm thực hiện nghị quyết 15 của Quốc hội khóa XII về điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, khẳng định bước trưởng thành và phát triển toàn diện của Thủ đô Hà Nội trong quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH, chủ động hội nhập quốc tế.

Với ý nghĩa đặc biệt, sự thành công của Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội đã được nhân dân Thủ đô, các tỉnh, thành bạn và Trung ương đánh giá cao; qua đó, tạo niềm vui, khí thế, động lực mới, sự tự hào, niềm tin tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, cá đoàn thể chính trị- xã hội Thành phố, từ đó, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ, tiếp tục vững bước phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng Thủ đô ngày càng giầu đẹp, văn minh, hiện đại và góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet