Thanh Hóa: Chủ tịch tỉnh phê bình chủ tịch huyện vụ ngao chết

Trần Nghị

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng vừa phê bình Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc do không thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.
Thanh Hóa: Chủ tịch tỉnh phê bình chủ tịch huyện vụ ngao chết - ảnh 1
 Do không thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về thống kê các hộ dân có ngao chết Chủ tịch huyện Hậu Lộc bị phê bình.

Ngày 29/5, UBND tỉnh Thanh Hóa ra công văn số 99/TB-UBND về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tại cuộc họp giao ban Thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo, chủ trương hỗ trợ các hộ nuôi ngao trên địa bàn xã Hải Lộc và Đa Lộc, huyện Hậu Lộc có ngao bị chết từ ngày 19/12/2016 đến ngày 30/01/2017.

Theo đó, tại cuộc họp ngày 25/5, của Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa đã họp giao ban dưới sự chủ trì của Chủ tịch tỉnh Nguyễn Đình Xứng để nghe báo cáo chủ trương hỗ trợ các hộ nuôi ngao trên địa bàn xã Hải Lộc và Đa Lộc, huyện Hậu Lộc có ngao nuôi bị chết từ ngày 19/12/2016 đến ngày 30/1/2017.

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu việc hỗ trợ phải dựa trên đánh giá, thống kê đầy đủ, chính xác diện tích, mức độ thiệt hại của từng hộ nuôi ngao nhằm đảm bảo công tác hỗ trợ đúng mục đích, yêu cầu đề ra.

Trước đó, trong buổi tiếp công dân xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao cho Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn thống kê chi tiết, chính xác tình hình thiệt hại của các hộ nuôi ngao làm cơ sở đề xuất chính sách hỗ trợ cho các hộ có ngao nuôi bị chết.

Tuy nhiên, theo báo cáo của UBND huyện Hậu Lộc, đến nay vẫn còn 41 hộ nuôi ngao trên địa bàn xã Hải Lộc chưa thực hiện việc kê khai thiệt hại, do đó chưa có đầy đủ cơ sở để quyết định chủ trương hỗ trợ cho các hộ có ngao nuôi bị chết.

Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh phê bình Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc do không thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, làm chậm và giảm hiệu quả, ý nghĩa của việc nêu trên.

Theo đó, Chủ tịch tỉnh giao cho Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc chỉ đạo các phòng ban chuyên môn đánh giá, thống kê diện tích, mức độ thiệt hại của từng hộ nuôi ngao bị chết từ ngày 19/12/2016-30/1/2017 gửi Sở NN&PTNT, Sở Tài chính làm cơ sở đề xuất hỗ trợ báo cáo UBND tỉnh.

Đồng thời, giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với UBND huyện Hậu Lộc nghiên cứu, đề xuất các giải pháp đồng bộ để thực hiện việc thu gom, xử lý nước thải, chất thải của các xã trong khu vực liên quan đến vùng nuôi ngao nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường, hỗ trợ phát triển nuôi ngao bền vững, đảm bảo an toàn thực phẩm; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10/6/2017.

Trước đó, Sở NN&PTNT Thanh Hóa cũng đã đề xuất mức hỗ trợ thiệt hại đối với ngao chết ở 2 xã Hải Lộc và Đa Lộc là hơn 15,6 tỷ đồng từ nguồn kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách dự phòng tỉnh năm 2017.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet