Thanh Hóa: Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hậu Lộc nhiệm kì 2015- 2020

PV

Hôm nay, 28/7, Đảng bộ huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa đã tổ chức khai mạc đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 26, nhiệm kì 2015- 2020.

Hậu Lộc là huyện có thế mạnh của vùng kinh tế rõ rệt, có nhiều tiềm năng kinh tế biển. Trong nhiệm kì qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hậu Lộc đã nỗ lực phấn đấu, cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, năng lực sản xuất được tăng cường. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt  13%, cao hơn 0,5% so với giai đoạn 2005- 2010, trong đó nông- lâm- thủy sản tăng 9%, công nghiệp, xây dựng tăng 17,6%, dịch vụ tăng 14,8%. Môi trường đầu tư được cải thiện, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được tăng cường, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi thay. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn được giữ vững. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên, cải cách hành chính được đẩy mạnh, hiệu quả quản lí nhà nước có chuyển biến tích cực, khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy đã tác động tích cực đến đời sống xã hội trên địa bàn toàn huyện.

Quang cảnh đại hội

Trong nhiệm kì tới, huyện Hậu Lộc đã đưa ra 3 chương trình trọng tâm đó là: tập trung chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu ngành nông nghiệp, khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy hải sản, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, khuyến khích và đa dạng hóa các hình thức dạy nghề, đào tạo nghề, tạo việc làm mới; tạo môi trường thuận lợi, tập trung thu hút các nguồn lực đầu tư, xây dựng thương hiệu một số mặt hàng có lợi thế. 

Phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên BTV, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa đã biểu dương những thành tích đã đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hậu Lộc trong nhiệm kì qua. Đồng chí cũng gợi ý một số vấn đề cốt yếu để đại hội thảo luận nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kì 2015- 2020 đó là: Đảng bộ huyện Hậu Lộc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 16/ NQ/ TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 17 về tái cơ cấu nông nghiệp, tập trung hoàn thiện qui hoạch các cụm công nghiệp, làng nghề, bảo đảm sử dụng có hiệu quả đất đai; phát triển kinh tế gắn với giải quyết vững chắc các vấn đề xã hội; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với đảm bảo quốc phòng an ninh; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung, dân chủ, đi đôi với nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng. Đồng chí đề nghị, sau đại hội Đảng bộ huyện, cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ cần nhanh chóng kiện toàn tổ chức, xây dựng qui chế làm việc, chương trình hành động và chương trình công tác để sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet