Thanh Hóa: Đẩy mạnh tuyên truyền Ngày Pháp luật tới người dân miền núi

Bình Minh

Ngày 30/8, Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017.

Một trong những mục đích của Kế hoạch này là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào miền núi để nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Yêu cầu đặt ra là phải kiểm tra, đôn đốc việc triển khai tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Việc triển khai Ngày Pháp luật phải gắn với triển khai các hoạt động đoàn thể, phong trào quần chúng.

Chủ đề Ngày Pháp luật năm 2017 là: “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”.

Tuần lễ cao điểm triển khai Ngày Pháp luật năm 2017 từ ngày 6 – 11/11/2017.

Kế hoạch cũng nêu rõ một số hình thức triển khai Ngày Pháp luật năm 2017 như: Treo băng rôn, khẩu hiệu; lồng ghép hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật với các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào miền núi năm 2017 (chú trọng các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn)….

 

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet