Thanh Hóa đẩy nhanh tiến độ đại hội đảng bộ cấp cơ sở

PV

Thanh Hóa có 1.236/1.718 tổ chức cơ sở Đảng đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020. Nhìn chung, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở bảo đảm các nội dung, yêu cầu, quy định.

Trong số các cơ sở Đảng đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại Thanh Hóa, đã có 6 đảng bộ cơ sở, đại hội bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư. Việc bầu cử cấp ủy khóa mới hầu hết tiến hành bầu một lần đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, cơ cấu hợp lý, nhân sự các chức danh chủ chốt trúng cử với số phiếu cao; cấp ủy khóa mới nhìn chung đổi mới hơn 1/3; tỷ lệ cấp ủy viên là nữ đạt 16,07%, dưới 35 tuổi là 14,13%
Bốn đảng bộ cấp trên cơ sở, tổ chức đại hội điểm là các đảng bộ huyện: Như Thanh, Ngọc Lặc, Nga Sơn, TP.Thanh Hóa, đều tổ chức thành công, bảo đảm các yêu cầu theo tinh thần Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu các huyện ủy, thị ủy chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đại hội đảng bộ cấp cơ sở; phấn đấu đại hội đảng bộ cấp huyện hoàn thành trước ngày 15/8/2015.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet