Thanh Hóa hỗ trợ hơn 42 tỷ đồng tiền ăn, nhà ở cho học sinh

Trần Nghị

Trong năm học 2016 - 2017, tỉnh Thanh Hóa sẽ phân bổ hơn 42 tỷ đồng để hỗ trợ tiền ăn và nhà ở cho các em học sinh ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc miền núi, bãi ngang ven biển, hải đảo... ở các cấp học.
Học sinh các cấp học thuộc vùng đặc biệt khó khăn, bãi ngang, hải đảo... sẽ được nhận hỗ trợ tiền ăn và nhà ở hơn 42 tỷ đồng.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định số 933/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở cho các đối tượng thuộc diện được thụ hưởng chính sách thuộc tỉnh Thanh Hóa theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ năm học 2016-2017.

Theo đó, các đối tượng được hưởng hỗ trợ là học sinh đang học tại các trường THPT, trường THCS&THPT là người dân tộc thiểu số; là người dân tộc kinh thuộc diện hộ nghèo ở xã, thôn có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc miền núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

Mức hỗ trợ tiền ăn mỗi tháng đối với học sinh bằng 40% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 09 tháng/năm học/học sinh.

Đối với hỗ trợ tiền nhà ở, học sinh tự túc được chỗ ở do nhà trường không thể bố trí chỗ ở bán trú trong trường thì mỗi tháng được hỗ trợ 10% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 09 tháng/năm học/học sinh.

Số lượng học sinh được nhận hỗ trợ là 7.830 học sinh. Trong đó, số học sinh được hỗ trợ tiền ăn và tiền nhà ở là 7.302 học sinh, số học sinh được hỗ trợ tiền ăn là 528 học sinh.

Kinh phí hỗ trợ năm học 2016-2017 là 42.059.358.000 đồng trong đó, kinh phí hỗ trợ tiền ăn là 34.107.480.000 đồng, kinh phí hỗ trợ tiền nhà ở là 7.951.878.000 đồng.

Trong đó kinh phí phân bổ đợt này là 27.859.699.000 đồng, nguồn kinh phí được lấy từ hỗ trợ học sinh các trường THPT vùng đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 và tại Quyết định số 4763/QĐ-UBND ngày 9/12/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc “Giao dự toán thu ngân sách địa phương, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2017”.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài chính và Sở GD&ĐT phối hợp hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách của các đơn vị, địa phương phải đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet