Thanh Hóa: Nhân rộng các dự án phát triển kinh tế, góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo

Trần Nghị

Có rất nhiều mô hình giảm nghèo của các hội, ban, ngành được triển khai trong Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững tại tỉnh Thanh Hóa như: Mô hình chăn nuôi bò cái sinh sản, trồng nấm, nuôi gà, trồng cà chua theo hướng VietGAP…
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cùng các ban, ngành thăm mô hình cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả cho hiệu quả cao tại xã Bãi Trành, huyện Như Xuân.

Mô hình giảm nghèo do Dự án hỗ trợ giảm nghèo PRPP

Đây là dự án do Liên hợp quốc UNDP và Chính phủ Ailen tài trợ để triển khai thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo chăn nuôi trâu, bò cái sinh sản tại 3 xã là Xuân Khang (huyện Như Thanh), xã Quảng Khê (huyện Quảng Xương) và xã Xuân Phú (huyện Thọ Xuân) với tổng kinh phí thực hiện khoảng 2.860 triệu động, trong đó kinh phí dự án hỗ trợ cho các hộ vay quay vòng là 1.245 triệu đồng (chiếm 43,53%), còn lại là vốn đóng góp của hộ dân 1.615 triệu đồng (chiếm 56,47%).

Số hộ tham gia dự án là 123 hộ (58 hộ nghèo, 55 hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số là 41 hộ) đến nay đã có 39 hộ thoát nghèo, 21 hộ thoát cận nghèo, thu nhập tăng thêm bình quân 10,9 triệu đồng/hộ, tạo việc làm tăng thêm 306 hộ tại các địa phương.

Mô hình phát triển của Tỉnh đoàn Thanh Hóa

Từ năm 2011đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trực tiếp chỉ đạo, triển khai xây dựng 13 mô hình phát triển sản xuất cho 105 hộ thanh niên với kinh phí đầu tư gần 5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước và nguồn vốn đối ứng của các hộ thanh niên tham gia mô hình như: Mô hình chăn nuôi bò cái sinh sản, trồng nấm, nuôi gà, trồng cà chua theo hướng VietGAP… Trong đó, Dự án Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng các mô hình trồng cam V2, bưởi Diễn, trồng cỏ chăn nuôi bò sinh sản của các hộ công dân tại Làng Thanh niên lập nghiệp Sông Chàng, huyện Như Xuân.

Từ việc xây dựng điểm các mô hình phát triển sản xuất cho thanh niên đến nay các mô hình đã được nhân rộng và tiếp tục phát triển, hiện thu hút 179 hộ mới tham gia, tạo thêm được nhiều việc làm cho nhiều lao động địa phương, góp phần cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống kinh tế và giảm nghèo bền vững.

Mô hình phát triển sản xuất của Hội Liên hiệp phụ nữ

Đến nay đã có 160 mô hình phát triển kinh tế do phụ nữ làm chủ, trong đó có 25 HTX, 135 tổ hợp tác, tổ liên kết tại 25 huyện, thị, thành phố thu hút gần 3.000 thành viên tham gia.

Tiêu biểu như tổ hợp tác “Chăn nuôi bò sinh sản” tại xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh và tại xã Sơn Thủy (huyện Quan Sơn), 5 hợp tác xã “Sản xuất, chế biến và tiêu thụ nấm ăn” do phụ nữ làm chủ tại các huyện Đông Sơn, Nga Sơn, Triệu Sơn và TP Thanh Hóa tạo việc làm cho hàng trăm lao động với mức thu nhập bình quân gần 3 triệu đồng/tháng.

Năm 2017, Hội đã thành lập 4 HTX phát triển kinh tế tạo việc làm cho nhiều lao động và tăng thêm thu nhập cho các hội viên.

Ngoài ra Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã xây dựng, duy trì nhiều mô hình có hiệu quả cao, mang lại giá trị kinh tế cho hội viên phụ nữ như mô hình trồng rau sạch, cây ăn quả, dược liệu…

Mô hình phát triển sản xuất của Hội Nông dân

Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các cấp, ban, ngành để thực hiện các chương trình, dự án và đã xây dựng nhiều mô hình ở các huyện miền núi có hiệu quả cao.

Các dự án như: Nuôi Dê sinh sản theo hướng bán chăn thả tại xã Trung Xuân, huyện Quan Sơn; Mô hình chăn nuôi bò sinh sản tại xã Bình Sơn và Thọ Bình, huyện Triệu Sơn; Sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP (dưa chuột bao tử) tại xã Thành Vân và Thành Tiến, huyện Thạch Thành…

Các mô hình phát triển sản xuất, mô hình giảm nghèo giúp cho người nghèo thay đổi tư duy, nhận thức trong cách làm ăn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ phát triển sản xuất, tăng năng suất sản lượng, chất lượng sản phẩm, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập bình quân các hộ nghèo tham gia dự án với các hộ nghèo khác, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo tại địa bàn thực hiện dự án. Việc nhân rộng các dự án phát triển kinh tế còn góp phần hoàn thành mục tiêu giúp hàng trăm hộ thoát nghèo bền vững.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet