Thanh Hóa: Nhiều đơn vị chi tiêu công “quá tay”

Hồng Chuyên

Kết luận của Thanh tra Chính phủ cũng chỉ rõ, đa số các đơn vị chưa thực hiện đúng Quy chế công khai tài chính với các cấp ngân sách nhà nước.

Ngày 19/4, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra UBND Thanh Hóa trong việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng (giai đoạn 2011-2014). 

Kết luận của Thanh tra Chính phủ chỉ rõ những tồn tại trong công tác phòng chống tham nhũng của Thanh Hóa như một số việc thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn chưa đúng quy định: Sở Tài chính tham mưu mua sắm ô tô năm 2013 chưa đúng chế độ, định mức; Sở Kế hoạch đầu tư thẩm định, trình phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc của một số cơ quan Huyện ủy, UBND xã chưa đúng tiêu chuẩn, định mức (Huyện ủy Ngọc Lặc, huyện ủy Thọ Xuân, Trụ sở xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn; Trụ sở xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy).

Kết luận của Thanh tra Chính phủ nêu rõ: "Sở Tài chính tham mưu mua sắm ô tô năm 2013 chưa đúng chế độ, định mức".

Kết luận Thanh tra cũng chỉ rõ, đa số các đơn vị chưa thực hiện đúng Quy chế công khai tài chính với các cấp ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, một số đơn vị không tổ chức thực hiện được kế hoạch thanh tra như đã phê duyệt (Sở Tài chính, Sở Nội vụ, thị xã Sầm Sơn); ban hành quyết định thanh tra vượt nội dung, đối tượng so với kế hoạch thanh tra (Sở Nội vụ); chưa phản ánh đầy đủ trong kết luận thanh tra những khuyết điểm, vi phạm được phát hiện (Sở LĐTB&XH); chưa kiến nghị làm rõ và xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến các khuyết điểm, vi phạm (Sở Tài chính). Qua Thanh tra hành chính (565 cuộc) phát hiện sai phạm trên 200 tỷ đồng và trên 211 ha đất, nhưng chưa phát hiện được hành vi tham nhũng và không có kiến nghị điều chỉnh bổ sung chính sách, chế độ.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet