Thanh Hóa: Phát huy mạnh mẽ nội lực trong quá trình xây dựng NTM

Trần Nghị

9 tháng đầu năm 2017, Ban chỉ đạo NTM tỉnh Thanh Hóa, UBND tỉnh và các cấp, ngành đã tập chung chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ các nội dung, giải pháp để xây dựng chương trình NTM của địa phương.
Nhiều cuộc khảo sát, kiểm tra quá trình phấn đấu nông thôn mới được thực hiện.

Đến hết năm 2016, tỉnh Thanh Hóa đã có 180 xã đạt chuẩn NTM và trong năm 2017 trên toàn tỉnh đã có 73 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM, đến thời điểm hiện tại đã có 8 xã được thẩm định về NTM các xã còn lại sẽ tham gia bỏ phiếu vào 3 tháng cuối năm.

Tập trung công tác đào tạo, tập huấn

Ngoài công tác tuyên truyền, vận động đối với địa phương và các Sở, ban, ngành cùng tham gia các hoạt động của chương trình NTM tỉnh Thanh Hóa còn chú trọng đến công tác đào tạo, tập huấn đối với các chương trình xây dựng NTM, cán bộ tham gia.

Trên cơ sở Chương trình khung đào tạo, tập huấn cán bộ xây dựng NTM của Trung ương và Kế hoạch 50/KH-UBND của UBND tỉnh về tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ xây dựng NTM các cấp giai đoạn 2017-2020.

Chính vì vậy, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Thanh Hóa đã biên soạn 12 chuyên đề và phát hành 3.217 cuốn tài liệu tập huấn cho cán bộ xây dựng NTM các cấp.

Kết quả đã mở được 6 lớp tập huấn cho 507 cán bộ cấp tỉnh, huyện, xã và thôn bản phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2017. Ngoài ra Văn phòng còn phối hợp với các huyện, thị, thành phố tổ chức 12/33 lớp tập huấn cho cán bộ các xã, thôn, bản trên địa bàn các huyện.

Không những vậy Văn phòng Điều phối xây dựng NTM còn tổ chức nhiều chuyến thăm quan, học tập kinh nghiệm cho nhiều cán bộ đến các địa phương như Hà Tĩnh, Bắc Ninh và Quảng Ninh với chương trình OCOP.

Sở TN&MT cũng tổ chức 23 lớp tập huấn cho 2.650 học viên là thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM cấp xã phấn đấu đạt chuẩn NTM 2017.

Ngoài ra, Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn cũng tổ chức tập huấn cho nhiều hộ gia đình tại các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM 2017.

Lồng ghép các mô hình, dự án vào xây dựng NTM

Ngoài mở các lớp tập huấn, đào tạo và làm tốt công tác tuyên truyền vận động tỉnh Thanh Hóa còn mở rộng lồng ghép các dự án về lĩnh vực đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ nguồn vốn xây dựng NTM năm 2017 đã được phân bổ 14.400 triệu với kế hoạch đào tạo cho 5.206 lao động.

Trong đó, lĩnh vực phi nông nghiệp 3.561 người, lao động nông nghiệp 1.645 và đào tạo nghề cho lao động khuyết tật 482 người khuyết tật.

Về vệ sinh môi trường nông thôn: các xã đã tự mua được 225 xe đẩy thu gom rác thải; các làng nghề ô nhiễm trong tỉnh đã được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và đang triển khai thi công các hệ thống thoát nước thải theo quy định. Trung tâm Y tế dự phòng cũng giúp nhân dân xây dựng 1.200 nhà tiêu hợp vệ sinh.

Ngoài ra Sở GD&ĐT cũng đang triển khai đầu tư, mua sắm trang thiết bị dạy và học cho các trường lớp.

Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống đài truyền thanh cơ sở: Sở TT&TT phối hợp với các địa phương khảo sát hiện trạng Đài truyền thanh tại 34 xã.

Đến nay 21/27 huyện, thị, thành phố đã lựa chọn và triển khai thực hiện 209 mô hình phát triển sản xuất các loại; các đơn vị cấp tỉnh đã phê duyệt xong dự án chi tiết, triển khai tập huấn cho các hộ gia đình, xã viên, HTX để thực hiện từ nguồn vốn 34.100 triệu đồng từ nguồn vốn sự nghiệp của Trung ương cho 27 huyện, thị, thành phố và 12 đơn vị cấp tỉnh triển khai thực hiện mô hình PTXS và nghành nghề nông thôn.


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet