Thanh Hóa: Tập huấn kiến thức cho 145 người có uy tín ở huyện Thạch Thành

Bình Minh

Từ ngày 19- 20/10/2017, tại Hội trường UBND huyện Thạch Thành, Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến kiến thức cho 145 người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số huyện Thạch Thành.

Tại Hội nghị, các đại biểu người có uy tín đã được các báo cáo viên của Sở Tư pháp, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh phổ biến những nội dung cơ bản của các luật: Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Hòa giải ở cơ sở; Luật Phòng, chống ma túy…


Bên cạnh đó là một số thông tin, tình hình thời sự nổi bật trong nước và quốc tế; tình hình biên giới đất liền và hải đảo; tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội và an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; một số nội dung cơ bản về lĩnh vực công tác dân tộc và một số chương trình, chính sách của Nhà nước đang được thực hiện trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020.

Các đại biểu người có uy tín còn được tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tăng cường quan hệ đoàn kết, tương thân, tương ái, xây dựng cuộc sống văn minh, lành mạnh…

Qua hội nghị tập huấn, các đại biểu người có uy tín nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình, từ đó tham gia góp phần xây dựng các chương trình, kế hoạch, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn tại địa phương và tuyên truyền, vận động bà con thôn bản hiểu rõ hơn về chính sách của Đảng và Nhà nước.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet