Thanh Hóa: Xây dựng phòng họp trực tuyến tại các địa phương

Trần Nghị

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định số 1204/QĐ-UBND phê duyệt bàn giao kinh phí thực hiện dự án Xây dựng hệ thống phòng họp trực tuyến tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Sở TT&TT Thanh Hóa chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng nguồn

Căn cứ vào công văn số 180/CV-HĐND ngày 24-3-2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, về việc bố trí vốn cho dự án xây dựng hệ thống phòng họp trực tuyến tại các huyện, thị xã, thành phố.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng giao cho Sở TT&TT làm chủ đầu tư với tổng kinh phí được cấp đợt này là 20 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí được lấy từ nguồn vốn thực hiện đề án xây dựng tỉnh thông minh thuộc sự nghiệp Văn hóa Thông tin-Thể dục thể thao-Phát thanh truyền hình trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2017.

Sở Tài chính có trách nhiệm thực hiện thông báo kinh phí, mục tiêu đầu tư được giao để Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện.

Chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu Sở TT&TT có trách nhiệm triển khai dự án đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền pháp luật quy định; đồng thời quản lý và sử dụng kinh phí được giao đúng mục đích và thanh quyết toán theo quy định hiện hành của nhà nước.

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet