Thành lập 3 TAND cấp cao ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh

Nguyễn Lê

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý thành lập 3 Tòa án nhân dân cấp cao ở 3 miền Bắc - Trung – Nam và không đồng ý lập thêm tòa án nhân dân cấp cao ở Cần Thơ.

Chiều 14/5, trước khi bế mạc Phiên họp thứ 38, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua với tỉ lệ tán thành 100% số đại biểu có mặt về các Tờ trình, Đề án của Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý thành lập 3 Tòa án nhân dân cấp cao ở 3 miền Bắc - Trung – Nam.

Tờ trình, Đề án của TANDTC gồm các nội dung: phê chuẩn quyết định tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trong bộ máy giúp việc của TANDTC; thành lập TAND cấp cao, số lượng TAND cấp cao và phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của mỗi TAND cấp cao; danh sách Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia; quy chế hoạt động của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia; dự kiến nhân sự trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. 

Theo đó, TANDTC sẽ thành lập mới 3 đơn vị gồm, Vụ Giám đốc, kiểm tra về hình sự hành chính; Vụ Giám đốc, kiểm tra về dân sự, kinh tế, lao động, gia đình và người chưa thành niên và Vụ Pháp luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý thành lập 3 Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh trên cơ sở 3 Tòa phúc thẩm TANDTC hiện nay, bảo đảm không tăng biên chế, các đơn vị tự cân đối, điều chỉnh trong tổng số biên chế hiện có với 120 thẩm phán.

Về số lượng cấp phó trong hệ thống tòa án từ Trung ương đến địa phương cũng đã được quy định cụ thể, như cấp phó TANDTC không quá 5, cấp phó tòa án nhân dân cấp cao không quá 4.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, các cơ quan mới thành lập phải quyết tâm thực hiện các công việc, phải đảm bảo từ 1/6 tới đây, bộ máy ngành tòa án đi vào hoạt động, không ảnh hưởng đến công tác xét xử, nếu không hoạt động được thì Chánh án phải chịu trách nhiệm.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet