Thành lập Ban Tổ chức Đại hội biển Đông Á lần thứ 5

Minh Thư

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban Tổ chức quốc gia Đại hội biển Đông Á lần thứ 5. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang làm Trưởng ban.

Phó Trưởng ban gồm: Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Chu Phạm Ngọc Hiển; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ.

Đại hội biển Đông Á dự kiến tổ chức tại Việt Nam từ ngày 16 - 21/11/2015 tại thành phố Đà Nẵng.

Các Ủy viên là đại diện lãnh đạo: Bộ Tài chính; Bộ Công an; Bộ Quốc phòng; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thành Minh.

Ban Tổ chức Đại hội có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo, điều phối việc tổ chức thành công các hội nghị, hội thảo, diễn đàn và các sự kiện đặc biệt diễn ra trong khuôn khổ của Đại hội biển Đông Á, bảo đảm hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.

Đại hội Biển Đông Á do Tổ chức Đối tác về quản lý môi trường các biển Đông Á (PEMSEA) và các quốc gia thành viên tổ chức định kỳ 3 năm 1 lần, luân phiên tại các quốc gia thành viên, với mục đích tạo diễn đàn trao đổi kiến thức, tăng cường cơ hội hợp tác và thúc đẩy quản lý môi trường biển bền vững biển Đông Á.

Đại hội dự kiến tổ chức tại Việt Nam từ ngày 16 - 21/11/2015 tại thành phố Đà Nẵng. Tham gia Đại hội dự kiến có khoảng 600-700 đại biểu (400 đại biểu quốc tế).

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet