Thành lập hôi đồng thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới

Khánh Ngọc

Công tác xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Cà Mau đã và đang được UBND tỉnh ưu tiên phát triển, để giám sát chặt chẽ công tác này, tỉnh ban hành quyết định thành lập hội đồng thẩm định xã chuẩn NTM.
Ảnh minh họa.

Theo đó, hội đồng thẩm định làm việc theo chế độ tập thể, hoạt động theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, bình đẳng, khách quan trong việc đánh giá, thẩm đnhj ciác hồ sơ có liên quan đến xã đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới.

Trách nhiệm của hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nhằm giúp UBND tỉnh tổ chức thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới cho các xã đủ điều kiện, xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng nội dung, trình tự, thủ tục tại Quyết đnhj sối 372/Q Đ-TTg ngày 14/3/2014 của Thủ tưởng Chính phủ về việc xem xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới.

Hội đồng thẩm được được phép ban hành các quy chế, kế hoạch hoạt động và mời thêm đại diện một số sở, ngành, đơn vị có liên quan và các chuyên gia có kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới, tham gia thẩm định đồng thời trưng dụng công chức, viên chức sở, ban ngành có liên quan tham gia tổ thư ký của hội đồng.
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet