Thành lập Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa

An Nhiên

Bộ Y tế vừa tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng thành lập Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa tại Đồng Nai. Đây là một trong hai Viện Pháp y Tâm thần trung ương trên cả nước.
Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa

Theo lãnh đạo Bộ Y tế, việc thành lập quy hoạch các tổ chức giám định pháp y tâm thần xuất phát từ thực tế: Trong thời gian qua, các tổ chức pháp y chưa đáp ứng được yêu cầu xã hội, nhiều kết luận giám định mỗi nơi một khác nhau trên cùng một đối tượng trong một vụ án.

Không những thế, do cơ sở vật chất của các tổ chức pháp y chưa hoàn thiện đã ảnh hưởng đến công tác quản lý và điều trị như để cho bệnh nhân trọng án trốn viện, tự sát thành công… Vì thế, việc xây dựng và phát triển mạng lưới các tổ chức pháp y tâm thần nhằm đáp ứng yêu cầu của hoạt động tố tụng liên quan đến lĩnh vực Pháp y tâm thần.

Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa được Thủ tướng ký quyết định thành lập vào ngày 29/10/2015 dựa trên cơ sở Phân viện phía Nam Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Việc ra đời Viện Pháp y Tâm thần Trung ương  Biên Hòa nằm trong Quy hoạch mạng lưới các tổ chức pháp y tâm thần đến năm 2020.

Với quy mô 250 giường bệnh, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa thực hiện công tác giám định pháp y tâm thần cho các tỉnh thành phía Nam và trực tiếp chỉ đạo chuyên môn cho Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nguyên và Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet