Thành phố có tuần làm việc ngắn nhất

Ngân hàng UBS Thụy Sĩ đã thực hiện tính toán số giờ làm việc trung bình mỗi tuần tại các thành phố lớn trên thế giới.

Theo Telegraph cho biết, người dân Paris làm việc ít nhất. Tuần làm việc trung bình của họ là 30 giờ. Tuần làm việc tối đa được ghi nhận ở Hồng Kông, nơi người lao động làm việc trung bình 50 giờ.

Các nhà khoa học cho rằng, đến năm 2045, một nửa dân số thế giới có thể bị mất việc, vì tới khi ấy các robot phát triển cao có khả năng thực hiện hầu hết chức năng lao động của con người.

Nguồn Nghệ An

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet