Thành phố Vũng Tàu: Đưa Nghị quyết Đại hội XII về từng phường

Việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng tại Thành phố Vũng Tàu đã được triển khai xuống tận cấp phường nhằm đưa những nội dung cốt lõi của Nghị quyết đi sâu vào từng ngóc ngách của đời sống dân sinh.

Trong tổng số 16 phường của TP. Vũng Tàu, đến giờ, đã có gần 10 phường tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng XII, gồm các phường như: phường 1, phường 3, phường 4, phường 7, phường 8, phường 9, phường Thắng Nhì, phường Thắng Tam, phường Rạch Dừa...

Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng XII tại cấp phường là một trong những giải pháp hay nhằm đưa nội dung Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Các hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng tại cấp phường đã được tổ chức với nội dung đa dạng, và đều có sự tham gia đông đủ của các lãnh đạo, Đảng viên các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường.

Chẳng hạn tại phường 4, hội nghị được tổ chức với 2 nội dung kết hợp gồm: Phổ biến, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Mai Diễm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường 4, cùng các Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, cấp ủy các chi bộ và hơn 300 Đảng viên các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Phường 4.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Tiếp, Trưởng Ban Tuyên giáo Hội Cựu chiến binh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, báo cáo viên, đã trình bày: Những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Đảng viên....

“Việc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, giúp cho cán bộ, Đảng viên hiểu rõ và thấm nhuần quan điểm, đường lối của Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Đồng thời giúp mỗi cán bộ, Đảng viên trong hệ thống chính trị phường 4 hiểu rõ trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh - một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức hiện nay, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII bằng việc tự đặt ra chương trình, mục tiêu hành động của bản thân, cũng như tham gia xây dựng chương trình hành động của cơ quan, đơn vị mình trong việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, để Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả”, ông Nguyễn Đình Tiếp nói.

Tại phường 9, ông Trần Ngọc Hà, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.Vũng Tàu cũng nhấn mạnh: “Việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nhằm giúp cho mỗi cấp ủy và từng Đảng viên hiểu sâu, nắm vững những nội dung cơ bản, quan điểm mới và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Văn kiện Đại hội. Trên cơ sở đó, cấp ủy các chi bộ cụ thể hóa chương trình thực hiện sát hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị mình; cán bộ, Đảng viên nỗ lực phấn đấu, tăng cường đoàn kết thống nhất trong tư tưởng và hành động, vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao”.

Tại phường 7 và phường 8, hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng được tổ chức kết hợp với Lễ trao Huy hiệu Đảng cho 25 Đảng viên. Đây chính là lực lượng nòng cốt trong việc tiếp tục đưa nội dung của Nghị quyết Đại hội XII lan tỏa sâu rộng hơn nữa vào đời sống của người dân trên địa bàn trong thời gian tới.

Sau các hội nghị cấp phường, theo kế hoạch, các chi bộ trực thuộc sẽ xây dựng chương trình hành động, nội dung và giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Vũng Tàu lần thứ  VI nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trên cơ sở đó xây dựng chương trình hành động của cá nhân, cơ quan, đơn vị sát thực, hiệu quả và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

                                                                                                                     Bình Minh

(Bài viết phục vụ "Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc trên các phương tiện thông tin đại chúng năm 2016")

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet