Thanh toán Bảo hiểm y tế theo bậc lương cơ sở mới

Khánh Ngọc

Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành công văn về việc áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP của Chính phủ trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Bệnh nhân sẽ được hướng dẫn thanh toán mức BHYT mới theo hệ số lương cơ sở tăng.

BHXH Việt Nam đã ban hành công văn 2046/BHXH-CSYT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân, Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc; Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam, về việc áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP của Chính phủ trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Nghị định số 47/2016 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là 1.210.000 đồng/tháng, có hiệu lực thi hành từ kể từ ngày 15/7/2016, nhưng tính hưởng từ ngày 1/5/2016.

Do đó, để thống nhất thực hiện trong thanh toán chế độ khám chữa bệnh BHYT, BHXH Việt Nam hướng dẫn cụ thể như sau: Người có thẻ BHYT đi KCB đúng quy định, có tổng chi phí một lần KCB thấp hơn 181.500 đồng, tương đương 15% mức lương cơ sở, không phải thực hiện cùng chi trả.

Mức cùng chi trả tối đa cho một lần sử dụng dịch vụ cao, chi phí lớn của một số đối tượng theo quy định là 48.400.000 đồng, tương đương 40 tháng lương tối thiểu.

Mức cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở là 7.260.000 đồng.

Các quy định trên được thực hiện từ ngày 1/5/2016. BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, TP hướng dẫn các cơ sở KCB BHYT .
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet