Thanh tra 2 ngân hàng Vietcombank, BDV

Năm 2016, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra tại 23 cơ quan, đơn vị, tỉnh, thành trong cả nước. Khối tài chính-ngân hàng sẽ thanh tra Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, 2 sở giao dịch chứng khoán...

Thanh tra Chính phủ vừa công bố Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016 do Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh ký.

Theo đó, trong năm 2016, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra tại 23 cơ quan, đơn vị, tỉnh, thành trong cả nước.

Cụ thể, khối tài chính-ngân hàng sẽ thanh tra Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, hai sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội và TP.HCM, Tập đoàn Dệt may, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam. Nội dung thanh tra là việc chấp hành các chính sách pháp luật trong hoạt động tín dụng, đầu tư tài chính, tổ chức quản lý điều hành giao dịch chứng khoán, quản lý sử dụng vốn, tài sản, cổ phần hóa, thoái vốn và tái cơ cấu.

Ba Bộ sẽ được thanh tra là Bộ Xây dựng, Bộ GD & ĐT và Bộ NN & PTNT. Theo đó, Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra Bộ NN & PTNT về việc thực hiện quản lý các dự án đê điều; Bộ Xây Dựng về khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng; Bộ GD & ĐT về đề án phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú.

Cũng theo quyết định này có 11 tỉnh, thành sẽ được thanh tra về quản lý sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, khai thác khoáng sản, mua sắm tài sản công, phòng chống tham nhũng…

Theo kế hoạch sẽ thanh tra trách nhiệm một số Chủ tịch UBND tỉnh trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng như Quảng Nam, Kon Tum, Tây Ninh, Bình Thuận…; Thanh tra trách nhiệm trong việc tự chủ, chịu trách nhiệm về bộ máy, quản lý tài chính và thực hiện các dự án giai đoạn 2013-2015 tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP HCM…

Nguồn: enternews.vn

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet