Thanh tra Bộ NNPTNT công bố nhiều sai phạm tại Vinafood 2

Diệu Thùy

Các sai phạm của Vinafood 2 như tự ý bán tài sản trên đất, đồng thời chuyển quyền sử dụng đất sai quy định, không xem xét xử lý người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, xuất khẩu gạo không xây dựng phương án dự thầu, đàm phán...

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa có kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao tại Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2).

Theo văn bản kết luận thanh tra của Bộ NN&PTNT, Vinafood 2 đã không xác định rõ lộ trình, thời gian, phương pháp tiến hành thực hiện các nội dung được nêu trong Kết luận thanh tra của Chính phủ; Kế hoạch không gửi đến Thanh tra Chính phủ và Bộ NN&PTNT theo quy định của Chính phủ.

Vinafood 2 mới chỉ xem xét xử lý trách nhiệm đối với Tổng giám đốc (Giám đốc) các Công ty cổ phần, không xem xét xử lý người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Vinafood 2 không kiểm tra, đôn đốc việc xem xét xử lý cá nhân, tập thể của các đơn vị theo phân cấp đã có khuyết điểm, tồn tại theo Kết luận thanh tra.

Đối với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Vinafood 2 trong năm 2014: Công ty mẹ hoạt động sản xuất kinh doanh lỗ trước thuế là 873,331 tỷ đồng, trong đó: 11/15 đơn vị có kết quả kinh doanh lỗ là 878,914 tỷ đồng, đặc biệt hai doanh nghiệp nuôi trồng chế biến thủy sản lỗ là 138,152 tỷ đồng (chiếm 15,82%/tổng số lỗ), chỉ có 4/15 đơn vị có kết quả kinh doanh lãi là 5,390 tỷ đồng.

Năm 2015, lợi nhuận sản xuất kinh doanh trước thuế của Tổng Công ty là 155,796 tỷ đồng, trong đó thu từ bán tài sản tại khu đất 34,36, 42 Chu Mạnh Trinh và 33 Nguyễn Du là 121,086 tỷ đồng.

Quý I năm 2016, công ty mẹ có lợi nhuận trước thuế 51,037 tỷ đồng; các đơn vị phụ thuộc bị lỗ 46,163 tỷ đồng (11/14 đơn vị lỗ, 3/14 đơn vị có lãi). Phần lãi phát sinh ở Văn phòng Tổng Công ty là 97,2 tỷ do thực hiện các hợp đồng tập trung của năm 2015 chuyển sang.

Về việc thực hiện các hợp đồng xuất khẩu gạo tập trung, Vinafood 2 đã có nhiều khuyết điểm sai phạm như  không xây dựng phương án dự thầu, đàm phán, ký kết hợp đồng tập trung có hiệu quả; không có phương án (bằng văn bản) triển khai thực hiện hợp đồng ngay sau khi ký hợp đồng tập trung; không có văn bản đánh giá về giá gạo xuất khẩu theo hợp đồng tập trung để so sánh với giá gạo xuất khẩu theo hợp đồng thương mại trên thị trường cùng thời điểm để đảm bảo hiệu quả xuất khẩu.

Việc không tính đầy đủ các chi phí trong phương án thực hiện hợp đồng và không xây dựng phương án cụ thể theo từng hợp đồng gây tổn thất cho Vinafood 2.

Cũng theo kết luận thanh tra, từ năm 2014 đến thời điểm thanh tra, Vinafood 2 đã bán tài sản trên đất, đồng thời chuyển quyền sử dụng đất sai với quy định. Tổng giá trị 03 tài sản đã bán hơn 114,775 tỷ đồng.

Vinafood 2 đã không báo cáo Bộ NN&PTNT, Bộ Tài chính và UBND các tỉnh, thành phố sở tại là sai với quy định của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

Đối với dự án khách sạn cao cấp, cao ốc văn phòng và TTTM cho thuê tại 34, 36, 42 đường Chu Mạnh Trinh và 33 Nguyễn Du (Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM):

Theo thỏa thuận giữa Vinafood 2 và Công ty Việt Hân, số tiền chi cho đền bù, giải phóng mặt bằng (dự kiến của hai bên) là 68 tỷ đồng, lấy từ tài khoản Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính. Như vậy, nếu thực hiện theo đúng thỏa thuận trên thì Ngân sách nhà nước bị thất thoát (80%) tương đương với trên 54 tỷ đồng.

Theo văn bản kết luận thanh tra, Bộ NN&PTNT yêu cầu Vinafood 2 tiếp tục triển khai thực hiện cổ phần hóa Tổng Công ty theo đúng kế hoạch, tiến độ và quy định của pháp luật; Khẩn trương xây dựng phương án và triển khai củng cố, kiện toàn công tác tổ chức bộ máy và chấn chỉnh công tác cán bộ, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp của Tổng Công ty; Kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có những tồn tại, khuyết điểm và sai phạm nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Vinafood 2 phải báo cáo kết quả thực hiện về Bộ NN&PTNT trước ngày 15/8 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet