Thanh tra Chính phủ: 692 người có dấu hiệu tham nhũng 769 tỷ đồng

Hồng Chuyên

Đó là đánh giá tại báo cáo một số kết quả nổi bật trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng và xây dựng nội bộ giai đoạn 2011-2015.

Chiều 14/9, Thanh tra Chính phủ tổ chức họp báo nhân dịp 70 năm truyền thống thanh tra Việt Nam và giới thiệu trang phục mới của ngành thanh tra.

Tại buổi họp báo, ông Ngô Đại Tuấn, Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ báo cáo tóm tắt về truyền thống 70 năm của ngành Thanh tra Việt Nam; ông Nguyễn Hữu Hòa, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp báo cáo tóm tắt kết quả nổi bật trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và xây dựng nội bộ giai đoạn 2011 -2015 của ngành Thanh tra...

Trang phục mới của ngành Thanh tra

Trong 5 năm qua, toàn ngành Thanh tra đã triển khai trên 37.390 cuộc thanh tra hành chính và trên 783.200 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. 

Qua thanh tra đã chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện nhiều vi phạm về kinh tế với số tiền là 208.540 tỷ đồng, trong đó đã kiến nghị thu hồi gần 119.400 tỷ đồng và 19.230 ha đất, lập biên bản, ban hành 945.900 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 29.300 tỷ đồng, xử lý khác hơn 59.840 tỷ đồng; đã kiến nghị xử lý kỷ luật 6.460 tập thể, 22.700 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 297 vụ, 355 người.

Trong đó, riêng Thanh tra Chính phủ ban hành 108 kết luận thanh tra, phát hiện vi phạm 74.550 tỉ đồng, 10.727 ha đất; kiến nghị thu hồi 22.676 tỉ đồng; kiến nghị kiểm điểm, xử lý tập thể cá nhân vi phạm; chuyển cơ quan điều tra 48 vụ việc.

Việc đôn đốc, xử lý về thanh tra, toàn ngành thanh tra đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 13.650 kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi 5.14 tỉ đồng, 66.900 ha đất. Riêng trong năm 2014, tỉ ệ đôn đốc thực hiện kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra về tiền đạt 69,5%, về đất đạt 98,3%.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đã tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo bình quân hàng năm đạt trên 86%. Quá trình giải quyết coi trọng công tác đối thoại, hòa giải ở cơ sở. Việc thực hiện quyết định giải quyết giải quyết được chú trọng hơn. Ngành Thanh tra đã tham mưu cho các cơ quan hành chính tiếp hơn 1.758.400 lượt công dân; tiếp nhận 476.460 đơn khiếu nại, tố cáo; giải quyết 207.805 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 87%. Qua giải quyết đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho công dân 2.327 tỷ đồng, 1.147 ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 2.947 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 186 vụ, 442 người.

Về công tác phát hiện và xử lý tham nhũng qua hoạt động thanh tra có chuyển biến tích cực, qua thanh tra đã phát hiện 441 vụ, 692 người có dấu hiệu tham nhũng với 769 tỷ đồng, 10 ha đất; kiến nghị thu hồi 745 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 23 tập thể, 596 cá nhân, xử lý trách nhiệm 157 người đứng đầu; chuyển cơ quan điều tra 162 vụ, 272 đối tượng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet