Thanh tra Chính phủ công bố Quyết định thanh tra tại UBND TP Hà Nội

PV

Ngày 23/9, tại Bộ Giao thông Vận Tải và UBND TP Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thanh tra với các đơn vị này.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh chủ trì công bố Quyết định thanh tra của Thanh tra Chính phủ đối với các đơn vị là Bộ Giao thông Vận tải, UBND TP Hà Nội và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.​

Theo Quyết định thanh tra, nội dung thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc thực hiện một số dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) trong lĩnh vực giao thông, môi trường do Bộ Giao thông Vận tải, UBND TP Hà Nội và UBND TP Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. 

Thời kỳ thanh tra, các dự án đã và đang thực hiện đầu tư từ năm 2010 đến hết tháng 6 năm 2015; trong quá trình thanh tra nếu có nội dung liên quan đến trước và sau thời kỳ thanh tra, Đoàn thanh tra có thể kiểm tra, làm rõ; thời gian thanh tra kéo dài 75 ngày làm việc thực tế tại đơn vị kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Đối với các dự án đã được Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc UBND TP Hà Nội thanh tra, kiểm tra, quan điểm của Thanh tra Chính phủ sẽ kế thừa có trách nhiệm, có thể có kiểm tra nhưng không thanh tra lại.

Buổi công bố Quyết định thanh tra tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngoài ra, tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, theo Quyết định thanh tra số 2616/QĐ-TTCP ngày 10/9/2015 của Thanh tra Chính phủ, nội dung thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thời kỳ thanh tra từ 1/10/2010 đến 30/6/2015 (khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ trên); thời gian thanh tra 40 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet