Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra việc chuyển đổi đất an ninh quốc phòng

Nguyễn Tuân

Tại buổi họp báo của Thanh tra Chính phủ sáng 24/4, cơ quan này đã công bố kế hoạch thanh tra đối với nhiều vấn đề nóng đang gây bức xúc trong xã hội.

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ sẽ tập trung thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai, tập trung việc chuyển đổi sử dụng đất từ đất quốc phòng, an ninh sang mục đích khác tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Khánh Hòa.

Thanh tra Chính phủ cho biết, trong quý 2/2017 sẽ tập trung ban hành kết luận các cuộc thanh tra đã kết thúc và triển khai kế hoạch thanh tra của năm 2017. Theo kế hoạch, Thanh tra Chính phủ dự kiến triển khai 10 cuộc thanh tra gồm:

Thanh tra công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật về quy hoạch, quản lý, xây dựng đất đai, môi trường tại một số khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu đô thị mới;

Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai, tập trung việc chuyển đổi sử dụng đất từ đất quốc phòng, an ninh sang mục đích khác tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Khánh Hòa;

Thanh tra trách nhiệm trong tái cơ cấu DNNN gắn với thực hiện thí điểm chức năng đại diện vốn chủ sở hữu nhà nước, việc chuyển đổi nhà đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác tại thành phố Hồ Chí Minh;

Thanh tra trách nhiệm của Bộ Y tế các các đơn vị trong thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP và quản lý đầu tư xây dựng một số bệnh viện trọng điểm;

Thanh tra quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, môi trường, đất đai, đầu tư xây dựng tại Thái Bình, Bình Định;

Thanh tra quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật về môi trường, đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản tại Bà Rịa – Vũng Tàu;

Thanh tra chuyên đề quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong việc cử các đoàn đi nước ngoài của Bộ Ngoại giao;

Thanh tra công tác quản lý nhà nước về du lịch tại Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch;

Thanh tra công tác quản lý nhà nước về giáo dục tại Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cũng trong quý 2, Thanh tra Chính phủ cũng sẽ xây dựng Thông tư về đánh giá công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh theo kinh nghiệm của Hàn Quốc.

Ảnh minh họa.

Theo báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, quý 1/2017 Thanh tra Chính phủ đã thực hiện 30 cuộc thanh tra, trong đó đã ban hành kết luận 3 cuộc thanh tra, tiếp tục xây dựng báo cáo, hoàn thiện 5 kết luận thanh tra và tiến hành 22 cuộc thanh tra.

Toàn ngành đã tiến hành đôn đốc việc kiểm tra và thực hiện 824 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, thu hồi số tiền 134 tỷ đồng; 262 ha đất; xử lý hành chính 97 tổ chức, 127 cá nhân.

Riêng Thanh tra Chính phủ đã ban hành 2 quyết định kiểm tra trực tiếp việc thực hiện kết luận thanh tra; ban hành 14 văn bản đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra; triển khai thực hiện đối với kết luận thanh tra; xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về thực hiện 8 kết luận thanh tra.

Đối với kết quả việc phát hiện, xử lý tham nhũng, qua kiểm tra nội bộ phát hiện 1 vụ, 3 đối tượng tham nhũng tại Sóc Trăng; qua hoạt động thanh tra đã phát hiện 3 vụ, 4 đối tượng tham nhũng và liên quan đến tham nhũng. Trong đó, An Giang 1 vụ, 3 đối tượng; Hà Giang 1 vụ, 1 đối tượng; Sóc Trăng 1 vụ.

Đây là một số kết quả trong việc đấu tranh phòng chống chống tham nhũng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet