Thanh tra Chính phủ tham gia khóa đào tạo về phòng, chống tham nhũng, rửa tiền

PV

Mới đây, 21 người thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ đã tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng và trao đổi kinh nghiệm về phòng, chống tham nhũng, chống rửa tiền tại Malaysia và Singapore.​

Theo Thanh tra Chính phủ, mới đây đoàn cán bộ Thanh tra Chính phủ gồm 21 người đã tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng và trao đổi kinh nghiệm về phòng, chống tham nhũng tại Malaysia và Singapore.​

Các chuyên gia của Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) và Học viện Chống tham nhũng Malaysia đã trực tiếp giảng về 13 chuyên đề liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng gồm: Phòng ngừa quan trọng hơn chống tham nhũng; Giáo dục cộng đồng và chống tham nhũng; Nguyên tắc và thực tiễn phòng ngừa và đánh giá nguy cơ tham nhũng; Chống tham nhũng trong khu vực tư; Trách nhiệm hình sự của pháp nhân; Xung đột lợi ích; Tác động về mặt kinh tế và xã hội của tham nhũng và rửa tiền với một quốc gia; Tác động của chủ nghĩa khủng bố tài chính và các vấn đề đương đại; Rửa tiền và thu hồi tài sản; Quản trị rủi ro tham nhũng...

Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ cũng được các chuyên gia thông tin thêm về thực trạng tình hình phòng, chống tham nhũng tại Malaysia, những việc đã làm được và chưa làm được cũng như những nỗ lực, định hướng của Chính phủ Malaysia trong thời gian tới.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet