Thanh tra Chính phủ xử lý đơn thư, tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng 12

Hồng Chuyên

"Các cơ quan tham gia tiếp dân tại trụ sở cần tăng thêm người, không bỏ vị trí, bổ sung, thành lập các tổ địa phương để ứng trực kết hợp với Ban Tiếp công dân Trung ương…"- Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh yêu cầu.

Theo thông tin từ Thanh tra Chính phủ,  ngày 12/1 đã diễn ra Hội nghị triển khai, quán triệt các đơn vị có liên quan để thực hiện thống nhất và hiệu quả các kế hoạch của Thanh tra Chính phủ trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Hội nghị về xử lý đơn thư, tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng do Thanh tra Chính phủ chủ trì (Ảnh: Thanh tra Chính phủ)

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh đề nghị các cơ quan cần nêu một số tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân; cần đưa ra các phương án xử lý tình huống khẩn cấp; các cơ quan tham gia tiếp dân  tại trụ sở cần tăng thêm người, không bỏ vị trí; bổ sung, thành lập các tổ địa phương để ứng trực kết hợp với Ban Tiếp công dân Trung ương…

​Trước đó, theo kế hoạch tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong thời gian trước và trong Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Thanh tra Chính phủ phối hợp, chỉ đạo các cơ quan thẩm quyền của Trung ương và địa phương trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân và lợi ích của Nhà nước, tuân thủ quy định của pháp luật; chỉ đạo việc tiếp, hướng dẫn những vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người vượt cấp lên Trung ương; chỉ đạo việc giải quyết các nội dung khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài, các vụ việc đã được các cơ quan có thẩm quyền của Trung ương có ý kiến chỉ đạo nhiều lần nhưng chưa được xem xét, giải quyết.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan bố trí đủ cán bộ có kinh nghiệm tiếp công dân để làm nhiệm vụ thường xuyên theo đúng lịch tiếp dân của từng cơ quan; khi có tình huống công dân khiếu kiện đông người phải bố trí tăng cường cán bộ làm nhiệm vụ để tiếp và giải tỏa kịp thời; phối hợp với Bộ Công an, Công an TP Hà Nội xây dựng kế hoạch phối hợp kịp thời, có hiệu quả các vụ việc khiếu kiện có đông người tham gia kéo lên Trung ương.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, nắm tình hình và đôn đốc các địa phương giải quyết kịp thời các vụ việc mới phát sinh và các vụ việc tồn đọng kéo dài; thành lập các đoàn thanh tra để kiểm tra, xem xét việc giải quyết những vụ việc phức tạp ở một số địa phương có nhiều vụ việc tồn đọng, kéo dài…

Hội nghị ghi nhận những ý kiến đóng góp vào phương án tiếp dân. Theo đó,  cần tập trung vào các việc cụ thể, nắm chắc thông tin giữa ban tiếp dân và các địa phương trong thời kỳ diễn ra Đại hội Đảng để có những phương án cụ thể; phương án tiếp dân phải mềm dẻo và tập trung vào các vụ việc khiếu kiện của công dân hiện đang lưu trú tại Trụ sở tiếp công dân Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Trước đó, trả lời báo chí tại Hội nghị Tổng kết ngành Thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho biết, Luật Khiếu nại tố cáo có quy định rất rõ những nội dung đơn thư nào được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và những loại đơn nào không được giải quyết. Do đó, khi tiếp nhận đơn thư khiếu nại tố cáo, Thanh tra Chính phủ phải tiến hành phân loại, những đơn tố cáo có danh, đúng thẩm quyền của các cơ quan chức năng, chúng tôi chuyển theo thẩm quyền. Đơn thuộc cấp tỉnh, được chuyển về cấp tỉnh; ở cấp trung ương cũng phân loại, thuộc thẩm quyền của cơ quan nào thì chuyển cho cơ quan đó xử lý.

“Đặc biệt với những đơn thư có liên quan đến nhân sự của Đại hội các cấp, chúng tôi phối hợp với Ủy ban Kiểm tra các cấp để chuyển đơn và xem xét theo đúng quy định của pháp luật, quy định của điều lệ Đảng” - Tổng Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh.

Tổng Thanh tra Chính phủ cũng lý giải thêm, trong quy định của Luật Khiếu nại tố cáo, đơn thư nặc danh không được xem xét. Tuy nhiên, trong những trường hợp cụ thể, nếu có chứng cứ, cơ sở rõ ràng, có thể được xem xét và nắm tình hình để làm rõ thêm mức độ sai phạm. Nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm cũng sẽ tiến hành thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định của điều lệ Đảng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet