Thanh tra đất đai cả nước từ 2016 đến 2020

Minh Thư

Sẽ bắt đầu thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai của UBND các cấp huyện, xã cả nước, việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai ở các cấp cũng như việc quản lý, sử dụng đất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế...

Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt với mục tiêu chung của Đề án là nhằm tăng cường phát hiện và xử lý dứt điểm các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai nhằm chấn chỉnh, tăng cường quản lý nhà nước về đất đai; góp phần nâng cao hiệu lực pháp luật đất đai, ngăn chặn, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật đất đai trên phạm vi cả nước.

Đề án sẽ được triển khai thực hiện trên phạm vi cả nước, thời gian thực hiện từ tháng 1- 2016 đến tháng 12-2020.

Bắt đầu thanh tra đất đai các tỉnh thành trên cả nước từ 2016 đến 2020.

Theo kế hoạch tại Đề án, năm 2016, sẽ tập trung thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai của UBND các cấp huyện, xã trên phạm vi cả nước.

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ trực tiếp chủ trì thực hiện thanh tra tại 6 tỉnh đại diện cho các vùng (gồm Phú Thọ, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bình Phước và An Giang; trong đó tại mỗi tỉnh sẽ thanh tra 1 đơn vị cấp huyện và 2 đơn vị cấp xã.

Năm 2017: Tập trung thanh tra việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai ở các cấp. Bộ Tài nguyên và Môi trường trực tiếp chủ trì thực hiện thanh tra tại 6 tỉnh, thành phố đại diện (gồm Vĩnh Phúc, Hà Nội, Thanh Hóa, Gia Lai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bến Tre).

Năm 2018: Tập trung thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trực tiếp chủ trì thực hiện thanh tra tại 6 tỉnh, thành phố (gồm Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bình Định, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ; trong đó tại mỗi tỉnh, thành phố thanh tra 3 khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế có dấu hiệu vi phạm).

Năm 2019: Tập trung thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại các cơ sờ sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp. Thanh tra 6 tỉnh gồm Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nam, Nghệ An, Bình Dương và Tây Ninh; trong đó mỗi tỉnh thanh tra 6 cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai.

UBND cấp tỉnh tổ chức thanh tra 20 cơ sở sản xuất kinh doanh có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai và tổng hợp, báo cáo kết quả gửi về Bộ Tài nguyên vả Môi trường.

Năm 2020: Tập trung thanh việc chấp hành pháp luật đất đai trong việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa; thực hiện thanh tra tại 6 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gồm Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình, Quảng Ngãi, Long An và Hậu Giang).

Tổng kinh phí thực hiện Đề án ước tính khoảng 49.850 triệu đồng, trong đó ngân sách Trung ương là 7.578 triệu đồng và ngân sách địa phương là 42.272 triệu đồng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet