Thanh tra, kiểm tra như "vòng kim cô" kiềm tỏa sự phát triển của DNNVV

N. Huyền

Dù Chính phủ ban hành Nghị quyết 35, sự chồng chéo của các hoạt động thanh tra, kiểm tra vẫn như vòng kim cô kiềm tỏa sự phát triển lành mạnh của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), làm méo mó quan hệ của doanh nghiệp với cơ quan chức năng.

Đây là quan điểm của ĐB Trần Thị Hiền khi thảo luận tại hội trường về Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).

Thanh tra, kiểm tra như
ĐB Trần Thị Hiền: hoạt động thanh tra, kiểm tra vẫn như vòng kim cô kiềm tỏa sự phát triển lành mạnh của doanh nghiệp vừa và nhỏ

Không nên đặt vấn đề tổ chức này với nhiều quyền hơn các tổ chức khác

ĐB Nguyễn Văn Thân (Thái Bình) cho rằng, đối với Điều 26 của Dự thảo luật về trách nhiệm của Hiệp hội ngành nghề, đề nghị giữ nguyên nội dung như nội dung Điều  29 về trách nhiệm của Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Hiệp hội DNNVV Việt Nam và các tổ chức hiệp hội ngành nghề vì lý do:

Hiện nay ở Việt Nam có 2 loại hiệp hội DN là hiệp hội ngành nghề như  Hiệp hội dệt may, hiệp hội da giày, hiệp hội ngân hàng, hiệp hội cà phê... và hiệp hội đa ngành  như phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội DNNVV Việt Nam...  nếu quy định như điều 26  của dự thảo Luật hiện nay sẽ làm mất vai trò của hiệp hội đa ngành.

Thanh tra, kiểm tra như
ĐB Nguyễn Văn Thân: "Không nên đặt vấn đề tổ chức này với nhiều quyền hơn các tổ chức khác”

“Khi một hiệp hội có cả DN lớn và DNNVV cùng làm thành viên thì DN lớn sẽ lấn át DN NVV trong việc tiếp cận các nguồn  lực hỗ trợ từ nhà nước. Đó là thực tế ở VN bởi nhiều năm qua các  DNNVV gần như không tiếp cận được  các chính sách hỗ trợ của nhà nước.  Vì thế quan điểm đối với một số hoạt động cụ thể, phải lựa chọn những hiệp hội chuyên biệt và DN thay thế cho quan điểm đồng đều, cào bằng, chung chung.

Để bảo đảm DNNVV tiếp cận bình đẳng với nguồn lực hỗ trợ không nên đặt vấn đề tổ chức này với nhiều quyền hơn các tổ chức khác” – ĐB Thân nhấn mạnh.

ĐB Thân cũng chia sẻ thêm, hơn 10 năm qua, hoạt động của Hiệp hội DN NVVVN đã xây dựng được mạng  lưới gồm 55 hiệp hội  địa phương các tỉnh, các chính sách hỗ trợ DNVVN nếu được triển khai xuống cơ sở thông qua Hiệp hội sẽ được  kịp thời, hiệp quả.

Việc quy định trách nhiệm  của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội DN NVV Việt Nam  và các hiệp hội ngành nghề trong  điều  luật chỉ làm tốt hơn đối với các hoạt động hỗ trợ DN NVV Việt Nam, đồng thời sẽ làm rõ trách nhiệm chính và cụ thể cho 2 tổ chức nêu trên mà không làm ảnh hưởng đến vai trò của các hiệp hội khác.

Tại sao không thể luật hóa việc kiểm tra thanh tra doanh nghiệp?

ĐBQH Trần Thị Hiền, đoàn ĐBQH Hà Nam phát biểu: “Việc cơ quan thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, nghiên cứu báo cáo tiếp thu giải trình luật Hỗ trợ DNNVV trình kỳ này, tôi hoàn toàn không thấy từ ngữ nào phân tích, giải trình lý do tại sao không thể luật hóa vấn đề này trong khi đây thực sự là một nội dung chính sách vô cùng quan trọng về tổ chức, kiến tạo môi trường phát triển lành mạnh cho DNNVV.

“Tôi xin phép không phân tích thêm về sự cần thiết của việc luật hóa nội dung này. Ngày 17/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đối thoại trực tiếp với cộng đồng doanh nghiệp ngay trong ngày Thủ tướng đã ký chỉ thị số 20 chấn chỉnh hoạt động thanh, kiểm tra để phần nảo giải tỏa bức xúc của cộng đồng doanh nghiệp.

Dù Chính phủ ban hành Nghị quyết 35, sự chồng chéo của các hoạt động thanh tra, kiểm tra vẫn như vòng kim cô kiềm tỏa sự phát triển lành mạnh của DNNVV. Làm méo mó quan hệ của doanh nghiệp với cơ quan chức năng”- ĐB Trần Thị Hiền nêu.

Vì vậy, theo đại biểu Hiền, việc điều này vào luật và thông qua luật Hỗ trợ DNNVV là cơ hội để QH thể hiện sự đồng hành với Chính phủ bằng việc luật hóa việc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp. Cần thấy rằng, việc hỗ trợ doanh nghiệp bao gồm cả hành động và không hành động. Trong khi nhiều hành động được đề xuất trong dự thảo Luật còn đợi cụ thể hóa, biểu hiện trong thực tế còn đợi.

“Việc luật hóa một chính sách không cần hành động, giảm sự can thiệp cơ quan quản lý Nhà nước vào các hoạt động bình thường của doanh nghiệp có thể mang lại hiệu quả ngay.  Một lần nữa, tôi xin tiếp tục khẳng định quan điểm của tôi là phải coi đây là một chính sách bảo vệ doanh nghiệp và phải được quy định ngay trong văn bản này”- ĐB Trần Thị Hiền nhấn mạnh.

Trong khi đó, ĐB Hoàng Quang Hàm (Phú Thọ) cũng tỏ ra e ngại khi cho rằng nếu luật được thông qua rất băn khoăn vì để luật đi vào cuộc sống, hỗ trợ được Doanh nghiệp thì còn nhiều vấn đề. Vì luật quá chung chung, hầu như không có điều khoản cụ thể.

Ví dụ có quy định về  hỗ trợ về ngân sách nhưng không  quy định trong luật về mức hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ. Thực sự tình trạng ngân sách nhà nước trong giai đoạn này hết sức khó khăn, ngân sách nhà nước cũng đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay.

“Giai đoạn tới nếu cứ duy trì được thế này tôi nghĩ là đã rất đáng mừng rồi, còn quy định thêm mà luật thì lại chưa cụ thể và rất khó khăn để thực hiện. Hay về miễn giảm thuế hay hỗ trợ về nguồn vốn, trong dự án luật cũng chưa có quy định cụ thể” – ĐB Hoàng Quang Hàm.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet