Thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải làm những việc gì?

Minh Thư

Chính phủ vừa ban hành Nghị định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Nghị định này quy định về tổ chức và hoạt động của các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo Nghị định, cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm: Cơ quan thanh tra Nhà nước và cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

Thanh tra Sở NN-PTNT Hà Nội kiểm tra nông sản lưu thông trên thị trường. (Ảnh: Báo Nông nghiệp)

Cụ thể, cơ quan thanh tra Nhà nước gồm: Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các cơ quan này sẽ thực hiện hoạt động thanh tra hành chính, cụ thể là thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý.

Nghị định cũng quy định, các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành gồm: Tổng cục Thủy lợi; Tổng cục Lâm nghiệp; Tổng cục Thủy sản; Cục Thú y; Cục Bảo vệ thực vật; Cục Trồng trọt; Cục Chăn nuôi; Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản; Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn; Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Chi cục Kiểm lâm; Chi cục Thủy sản; Chi cục Thủy lợi; Chi cục Phát triển nông thôn; Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản.

Các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành kể trên sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành trong các lĩnh vực: Thủy lợi, đê điều, phòng, chống thiên tai, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; lâm nghiệp; thủy sản; trồng trọt; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; chăn nuôi; thú y; quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản; chế biến nông, lâm, thủy sản và nghề muối; quản lý đầu tư, xây dựng; kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet