Thanh tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Sở TN-MT Đà Nẵng

HẢI CHÂU

Ngày 27/5, Thanh tra Đà Nẵng cho hay vừa công bố quyết định thanh tra tại Sở TN-MT TP theo Chương trình, kế hoạch thanh tra năm 2015 được UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 8577/QĐ-UBND.

Theo đó, trong thời hạn 45 ngày làm việc tại đơn vị, Đoàn thanh tra sẽ thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về thanh tra; khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Đà Nẵng. Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2014.

Thanh tra Đà Nẵng đang tiến hành thanh tra việc Sở TN-MT cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Đà Nẵng (Ảnh: HC)

Thanh tra TP Đà Nẵng cũng công bố quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về giáo dục, quản lý tài chính, tài sản và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước tại trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2014.

Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước tại Công ty CP Du lịch dịch vụ và Đầu tư xây dựng Hội An. Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2013 đến 31/12/2014 và các vấn đề có liên quan đến thời kỳ thanh tra

Cũng theo tin từ Thanh tra TP Đà Nẵng, cơ quan này vừa tiến hành công bố Kết luận thanh tra số 324/KL-TTTP về việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Công ty CP Du lịch Bến Thành - Non Nước. Theo đó, Công ty chấp hành tương đối tốt việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên vẫn còn một số thiếu sót trong quá trình thực hiện do chưa nghiên cứu kỹ các văn bản quy phạm pháp luật dẫn đến áp dụng sai thuế suất, ghi nhận chi phí chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không đúng quy định, kê khai và nộp thiếu thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà thầu. Thanh tra TP Đà Nẵng xác định số sai phạm là 263.289.255 đồng, trong đó kiến nghị truy thu nộp ngân sách nhà nước 146.846.625 đồng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet