Thanh Trì: 100% xã đạt tiêu chí Nông thôn mới có điểm phục vụ bưu chính viễn thông

N. Huyền

Đến nay, 15/15 xã (chiếm 100%) của huyện Thanh Trì (Hà Nội) được Thành phố Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM ) và là một trong những huyện đầu tiên của Thành phố có tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM đạt 100%. Trong đó 100% xã có điểm phục vụ bưu chính viễn thông, hầu hết các xã có internet đến thôn.
100% xã huyện Thanh Trì (Hà Nội) có điểm phục vụ bưu chính viễn thông

100% xã có điểm phục vụ bưu chính viễn thông

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Đặng Đức Quỳnh, 5 năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm của Thành ủy, HĐND, UBND và sự giúp đỡ có hiệu quả của các sở, ban, ngành thành phố cùng sự chỉ đạo, điều hành tập trung sâu sát, quyết liệt, hiệu quả của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện.

Bên cạnh đó, có  sự vào cuộc đồng bộ, nhất trí cao của nhân dân, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã thực sự trở thành khâu đột phá của huyện và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã đi vào chiều sâu, hiệu quả được nâng lên, nhận thức của cán bộ Đảng viên đã có nhiều chuyển biến tích cực với trên 1.000 hộ tham gia hiến 11.380 m2 đất để mở rộng đường làng ngõ xóm (điển hình như các xã: Vạn phúc, Ngũ Hiệp, Đông Mỹ, Đại Áng); đã huy động được 253.822 tỷ đồng ngoài ngân sách góp phần quan trọng hoàn thành cơ bản công tác xây dựng NTM.

Theo đó, huyện Thanh Trì đã hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp đạt 100% kế hoạch, không phát sinh phức tạp khiếu kiện sau dồn điền đổi thửa. Bước đầu đã hình thành các vùng sản xuất tập trung, tạo thuận lợi cho nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Đến nay, thu  nhập bình quân của người dân đạt 30 triệu đồng/người/năm (tăng 2 lần so với khi xây dựng Đề án xây dựng NTM), tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,99%, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên trên 90%.

Cụ thể, huyện đã cơ bản hình thành hệ thống hạ tầng giao thông khung của huyện và các trục đường liên xã; 100% số xã trên địa bàn có hệ thống điện đạt chuẩn và được đầu tư hệ thống điện chiếu sáng nông thôn tại các đường trục thôn, xóm; 100% các xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, 51 trường (chiếm tỷ lệ 80%) đạt trường chuẩn quốc gia; hầu hết các thôn trên địa bàn có Nhà văn hóa thôn để nhân dân tham gia sinh hoạt cộng đồng; 100% các xã có  điểm phục vụ bưu chính viễn thông, hầu hết các xã có  internet đến thôn.    

Đặc biệt, 100% số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh trong đó số hộ được dùng nước sạch đô thị đạt tỷ lệ 65%. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, thể dục thể thao và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt nhiều kết quả tốt. An ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định.

Qua 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, từ chỗ huyện chỉ có 3/15 xã đạt 14-15 tiêu chí (12 xã còn lại: 3 xã đạt 13 tiêu chí, 4 xã đạt 12 tiêu chí, 2 xã đạt 11 tiêu chí, 3 xã đạt dưới 10 tiêu chí), đến nay đã có 15/15 xã (đạt 100% số xã) được Thành phố có Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và là một trong những huyện đầu tiên của Thành phố có tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 100%.

Nâng cao chuẩn tiêu chí xây dựng NTM

Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Đặng Đức Quỳnh cũng cho biết thêm, 10 tháng đầu năm 2016, mặc dù phải triển khai nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, trong đó có việc chỉ đạo tổ chức bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND TP, sự chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, giám sát của HĐND và sự điều hành tập trung, quyết liệt có hiệu quả của UBND huyện, theo đó kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện đạt kết quả tốt. Thu ngân sách đat kết quả cao.

Trong đó, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp được sự quan tâm chỉ đao, các vùng sản xuất tập trung tiếp tục phát huy hiệu quả. Có được kết quả này là nhờ công tác chỉ đạo, quản lý điều hành và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng.

Trong thời gian tới, với mục tiêu duy trì, nâng cao chuẩn các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại 15/15 xã, duy trì huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại; gắn việc duy trì các tiêu chí nông thôn mới với thực hiện tốt trật tự và văn minh đô thị…

Phó Chủ tịch huyện Thanh Trì Đặng Đức Quỳnh cho biết, trong giai đoạn 2016-2020, huyện Thanh Trì sẽ tiếp tục kiện toàn và tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng, duy trì chuẩn NTM gắn với duy trì, thực hiện thường xuyên năm trật tự và văn minh đô thị, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất…

Chuyển đổi mạnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ, củng cố và phát triển các vùng sản xuất tập trung theo qui hoạch như: như vùng sản xuất rau an toàn; phát triển thương mại dịch vụ theo hướng tập trung, khuyến khích phát triển các trung tâm thương mại, siêu thị lớn… Đẩy mạnh phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, hỗ trợ khuyến khích các doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới máy móc thiết bị nâng cao năng lực cạnh tranh. Đồng thời, tiếp tục duy trì, phát triển các cụm công nghiệp, làng nghề truyền thống. Tổ chức đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động, nhất là lao động nông thôn. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, xã hội. Xây dựng các biện pháp để giảm tỷ lệ hộ nghèo; tư vấn, giải quyết việc làm cho lao động…

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet